Siirry sisältöön

Dags att repetera färdigheterna på skjutbana

I augusti startar det nya jaktåret. Varje jägare bör senast nu leta fram sina vapen och bege sig till skjutbanan för träning. Den skjutsäkerhet som krävs för ett bra viltskott uppnås endast genom träning. Samtidigt förstärks rutinen för säker vapenhantering.

Alla jägare behöver träna på skjutbana. Att träffa med hagelgevär grundar sig till stor del på muskelminne och rutin, vilka måste tränas upp igen efter en paus. För att träffa med gevär däremot krävs träning av ren avfyrning, för att man i en jaktsituation inte ska rycka av skotten. Samtidigt försäkrar man sig om att geväret är inskjutet. Genom träning på skjutbana repeterar man också rätt och säker vapenhantering.

Skadskjutningar undviks genom att inte skjuta på för långa avstånd. Med hjälp av banträning får man en uppfattning om sina skjutfärdigheter och rätt skjutavstånd. Om en jaktsituation inte är gynnsam är det bättre att låta bli att skjuta.

För dem som endast har lite skjuterfarenhet är det skäl att delta i Finska Jägarföreningens utbildning ABC för jaktskytte. Kursens innehåll och kurskalendern finns på adressen https://metsastajaliitto.fi/sv/jagaren/jaktskytte-abc (metsastajaliitto.fi)

Hos jakt- och skytteföreningar samt jaktvårdsföreningar kan man höra sig för om öppettiderna för skjutbanorna i området.

Platser och tidpunkter för avläggande av skjutprov som ordnas av jaktvårdsföreningarna finns i evenemangskalendern.