Siirry sisältöön

Dags att ansöka om dispens för höstens björnjakt

Det går nu att ansöka om dispenser för björnjakt under jaktåret 2017-2018. Det lönar sig att göra ansökningarna via Finlands viltcentrals elektroniska dispens-ansökningstjänst. Dispensansökningarna skall vara inlämnade senast den 23 juni.

Man strävar till att fatta dispensbesluten senast 12.7. så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden börjar. Dispensansökningen berör inte renskötselområdet, där jagas björn med stöd av regional kvot.

Ansökningsblanketten skall ifyllas omsorgsfullt. Förutom ansökarens uppgifter antecknas i ansökan begärda motiveringar för dispensen. Ansökningsområdet fastställs entydigt genom att rita på kartan eller genom att utförligt beskriva området till exempel på så sätt att ansökningsområdet är kommunens område eller jaktvårdsföreningens område.

I Jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning om björnjakt med stöd av dispens och regional kvot under jaktåret 2017-2018 som är på remiss föreslås, att övriga Finland ytterom renskötselområdet är ett stamförvaltningsområde. Tidigare har området varit indelat i tre olika stamförvaltningsområden. Förändringen underlättar bildandet av dispensområden på sådana områden som tidigare har varit olika stamförvaltningsområden.

Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden. För jakt på björn är det bra om dispensområdet är tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken är det skäl till att person eller registrerad förening som ansöker om dispens, är den som inom området gemensamt har valts till dispensansökare.

Elektronisk licens-/dispensansökningstjänst

Noggrannare anvisningar för dispensansökning

Oma riista -tjänsten

Kontaktuppgifter till licensförvaltningens registratorskontor

Utkast till förordning

 

Tilläggsuppgifter

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

 

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/