Siirry sisältöön

Björnstammens ökning verkar ha avtagit

Utifrån Naturresursinstitutets senaste uppskattning verkar det som om ökningen i björnstammen i Finland har avtagit. Det totala antalet björnar uppskattas uppgå till 2 020–2 130 individer före jaktsäsongen 2019. Antalet är cirka 5 procent mindre än uppskattningen år 2018.

Antalet björnar har tydligast minskat i Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen, men under samma tid har en liten ökning observerats sydöstra Finlands i och Södra Savolax viltcentralers områden. Sammanlagt är förändringarna små.

Uppskattningen av björnstammen bygger på de observationer om kullar som rovdjurskontaktpersonerna har fört in i Tassu-informationssystemet. År 2018 registrerades 948 observationer där man hade sett minst en unge under ett år. Antalet observerade björnkullar har minskar med cirka 42 procent jämfört med rekordåret 2017.

Utifrån de registrerade observationerna beräknas antalet separata kullar genom att jämföra antalet ungar, avstånden mellan observationerna och de observerade björnspårens storlekar. Dessutom beaktas forskningsrön om björnens biologi.

Mer information om uppskattningen av björnstammen och björnobservationerna finns på riistahavainnot.fi.

Uppskattningen av beståndet

Mer information
Forskare Samuli Heikkinen, Luke, tel. 029 532 7873, samuli.heikkinen@luke.fi
Forskningsprofessor Ilpo Kojola, Luke, tel. 029 532 7411, ilpo.kojola@luke.fi