Siirry sisältöön

Björnjakten startar

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 260 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktperioden som inleds måndagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man i renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar, varav 20 i det västra och 75 i det östra renskötselområdet.

Rapportera ditt byte i tjänsten Oma riista

I fråga om björnar som nedlagts utanför renskötselområdet ska en anmälan göras antingen via tjänsten Oma riista eller per e-post till Finlands viltcentral, dvs. till det regionkontor som har beviljat dispensen. Fångstanmälan ska göras den första vardagen efter att en björn har fällts.

De som jagar med stöd av regionala kvoter för renskötselområdet ska följa med hur björnkvoten fylls och göra fångstanmälan via tjänsten Oma riista eller per e-post till det Finlands viltcentrals regionkontor som ärendet gäller omedelbart efter varje fångst. På Finlands viltcentrals webbplats på adressen www.riista.fi kan man följa med hur kvoten fylls. Information skickas ut vid händelse av fyllda regionala kvoter.

Målet med björnjakten är att minska stammen i synnerhet i Norra Karelen. I övriga områden där dispens för jakt på björn har beviljats, har beskattningen huvudsakligen planerats så att stammen ska hållas stabil eller bli starkare på området. Med jakten strävar man efter att upprätthålla björnarnas människoskygghet och undvikande av mänsklig aktivitet. Jakten bör inriktas på omsorgsfullt utvalda individer, som orsakar skador på till exempel biodlingar eller foderbalar eller som rör sig i närheten av bosättning. Finlands viltcentral rekommenderar att jakten vid behov skjuts upp och en del av dispenserna sparas, så att det är möjligt att inrikta jakten på individer som orsakar skador och problem. 

Jaktledare med i björnjakten

Vid årsskiftet trädde en lagändring i kraft, enligt vilken en jaktledare ska närvara även vid dispensjakt på stora rovdjur. Tidigare har en utsedd jaktledare behövt närvara endast vid sällskapsjakt på hjortdjur. Jaktledarna ska bland annat planera jakten så att den sker tryggt och se till att de villkor som anges i dispensen och de bestämmelser som gäller jakten iakttas. Bestämmelsen om jaktledare gäller dispensbelagd jakt på stora rovdjur, vilket innebär att den inte gäller höstjakten på björn på renskötselområdet, eftersom den sker med stöd av regionala kvoter.

 

Tilläggsuppgifter

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna se kontaktuppgifter på https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/