Siirry sisältöön

Beviljat en dispens för jakt på en varg i Nyland

Finlands viltcentral har beviljat dispens för jakt på en varg inom vargreviret som finns i Raseborgs och Salos kommuner vid gränsen av Nyland och Egentliga-Finland.

Det ansöktes om dispens för jakt på två vargar på området. Dispensen har beviljats på grund av jaktlagens 41 a § 1 moments 3 punkt, på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl. Vargarna har vistats på gårdsplaner mer än tidigare och förorsakar betydande olägenheter för hållning av produktionsdjur och för hundhobby. Största delen av revirsamarbetsgruppens medlemmar anser att fångsten behövs, även om gruppen inte är enig i saken.

Tiden för dispensen börjar den 30 januari och lovet är i kraft till den 19 februari. Fångsten ska riktas till en individ som har rört sig på gårdsplan, vid hundgård eller på en plats var man har produktionsdjur. Det rekommenderas att man undviker att döda en identifierbar alfaindivid och att fångsten inriktas på en ung individ som orsakar olägenheter. Jakten är ledd, och högst 50 jägare får delta samtidigt.

Dispensbesluten grundar sig på viltskaderegistret samt registrerade vargobservationer i Tassu-systemet. Besluten är offentliga och de har sänts elektroniskt till sakägarna bland intresseaktörerna. Besluten finns att läsa efter tre dagar från beslutsögonblicket på den offentliga suurpetopoikkeusluvat.riista.fi-sidan.

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattade att det i december i Finland fanns 32–38 vargflockar.  I mars 2016 efter jakt i stamvårdande syfte uppskattade Luke att det fanns 37–39 flockar och antalsuppskattningen var 200–235 vargar. I januari 2015 var uppskattningen 35 flockar och antalsuppskattningen 220–245 vargar.

Den andra dispensansökan på varg, där man ansöker om jakt på två vargar på områden i södra delar av Raseborg och västra Ingå, är fortfarande under behandling. Tidigare uppskattade behandlingstid på 2–3 veckor uppfylls under denna vecka.

Tilläggsuppgifter:
Visa Eronen, jaktchef, Finlands viltcentral Nyland
029 431 2331, visa.eronen@riista.fi