Siirry sisältöön

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i januari och februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renskötseln. Finlands viltcentral beviljade inte alla ansökningar. Bytet fram till slutet av februaris blev sex järvhanar och två järvhonor. Enligt Naturresursinstitutets undersökningar var de fällda järvhonorna vuxna dräktiga individer, som inte ännu fött sina ungar denna vinter.

Med skadebaserade dispenser fälldes fem järvar i Lappland, två i norra Österbotten en i Kajanaland. Järvarna fälldes i Sodankylä, Kittilä, Enare, Savukoski, Salla, Kuusamo, Taivalkoski och Suomussalmi

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är den största tillåtna bytesmänden för innevarande jaktår åtta järvar. Enligt ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det järvförvaltningsområde som i förvaltningsplanen omfattar det norra och östra renskötselområdet, där järven orsakar mest skador på renskötseln. Med dispenserna vill man minska på skadorna som järvarna förorsakar renskötseln. Ersättningen för skador som järvarna förorsakar renskötseln är större än det sammanlagda ersättnigen som de övriga stora rovdjuren förorsakar tillsammans.

Enligt Naturresursinstitutets utlåtande i slutet av oktober uppskattades att 220—250 järvar rörde sig i Finland ifjol. Järven har de senaste åren brett ut sig allt mer söder om renskötselområdet och järvspår kan numera påträffas även i de sydligaste delarna av Finland.

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi

Hepo-oja, Harri

  • Jaktchef, Uleåborg (Tjänstledighet)
  • Jaktlagstiftning och skogsviltets livsmiljöer
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi