Siirry sisältöön

Antalet dispenser för björn ökade i Östra Finland

Finlands viltcentral har beviljat 356 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det är 67 dispenser fler än i fjol. Målet är att minska björnstammen på området med tätast stam och hålla de skador som björnen orsakar på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar nivå.

Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 457 björnar. Förutom dispenserna ingår också renskötselområdets regionala kvot på 90 djur i den maximala mängden.

I Södra Finland har dispenser beviljats för de viltcentralsområden där björnstammen är stark. Genom stamvårdande jakt strävar man efter att upprätthålla björnens skygghet mot människan och reglera stammens storlek. I fjol var det totala björnbytet utanför renskötselområdet 271 björnar.

Flest dispenser beviljades till Norra Karelen på grund av den täta björnstammen i regionen. Med regionens dispenser är det möjligt att fälla 204 björnar, vilket är 41 fler än fjolårsbytet. Dispensmängden ökade tydligt jämfört med fjolåret också i regionerna Kajanaland och Sydöstra Finland.

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 70 björnar fällas på den östra delen av renskötselområdet och 20 på den västra. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen. Under förra jaktsäsongen var bytet på renskötselområdet totalt 71 björnar.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammen i Finland ökat jämfört med året innan. Förutom i Norra Karelen har en tillväxt skett även i Södra Savolax, Sydöstra Finland, Kajanaland, Mellersta Finland och Norra Tavastland. I våra skogar rör sig enligt uppskattningen cirka 2 300 över ett år gamla björnar och närmare 500 ungar. Förra jaktsäsongen var det totala bytet 342 brunbjörnar.

Jaktsäsongen för björn börjar den 20 augusti.

 

Tabell: Dispenser för brunbjörn regionvis 2021 (PDF)

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi