Siirry sisältöön

Karhun poikkeuslupamäärä kasvoi Itä-Suomessa

Suomen riistakeskus on myöntänyt 356 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 67 lupaa edellisvuotta enemmän. Tavoitteena on pienentää karhukantaa tiheimmän kannan alueella ja pitää karhun aiheuttamat haitat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tasolla.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 457 karhua. Poikkeuslupien lisäksi enimmäismäärä sisältää poronhoitoalueen alueellisen kiintiön 90 eläintä.

Eteläiseen Suomeen poikkeuslupia on myönnetty riistakeskusalueille, joissa karhukanta on vahva. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään ylläpitämään karhun ihmisarkuutta ja säädellään kannan kokoa. Viime vuonna koko poronhoitoalueen ulkopuolinen karhusaalis oli 271 karhua.

Poikkeuslupia myönnettiin tiheän karhukannan perusteella eniten Pohjois-Karjalaan. Alueen luvilla on mahdollista kaataa 204 otsoa, 41 viime vuoden saalista enemmän. Lupamäärä kasvoi selvästi edellisvuodesta myös Kainuun ja Kaakkois-Suomen alueilla.

Poronhoitoalueen pyyntikiintiöstä itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa 70 ja läntisellä 20 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja. Viime metsästyskaudella poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi yhteensä 71 karhua.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut edellisvuodesta. Kasvua on tapahtunut Pohjois-Karjalan lisäksi Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa, Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Hämeessä. Metsissämme liikkuu arvion mukaan noin 2 300 yli vuoden ikäistä karhua ja lähes 500 pentua. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 342 karhua.

Karhun metsästyskausi alkaa 20. elokuuta.

Taulukko: Kannanhoidolliset karhuluvat 2021 (PDF)

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi