Siirry sisältöön

Ansökan för hjortdjurslicenser digitaliseras

Förra hösten tog älgjägarna omfattande i bruk den elektroniska Oma riista –tjänsten för antecknandet av hjortdjursobservationer samt byten. Den inkommande våren ansöker man för första gången elektronisk om hjortdjurslicenser. Finlands viltcentral tror, att man entusiastiskt tar emot den moderna licensansöknings-tjänsten.

Årligen behandlar Finlands viltcentrals regionkontor några tusen licensansökningar för hjortdjur. Den elektroniska licensansökningen påskyndar tolkningen av licensområdeskartor och behandlingen av licenserna. Arbetet för de som ansöker om jaktlicens underlättas, då licensområden fastställs och ansökningens uppgifter fylls i, sparas och vid behov uppdateras via dator. Tjänsten räknar också licensområdets areal automatiskt. Särskilt för de stora samlicenserna går det tidskrävande arbetet, att för hand rita in på ansökningskartan, till historien.

Som grund för ansökan om jaktlicenser är beskattningsplanen som gjorts under våren. Jaktvårdsföreningarna har älgförvaltningsområdesvis uppgjort planerna, där man har målsättningar för till exempel älgstammens täthet och struktur. Målen för jakten har fastställts av de regionala viltråden efter att man har hört intresseorganisationerna.

Som underlag för beskattningsplanen är uppskattningarna och reproduktionstalen som Naturresursinstitutet har framställt, vilka grundar sig på de observations- och bytesuppgifter som jägarna samlat in under jakten.

Den elektroniska licensansökningen för hjortdjurs ska vara framme senast den 2 maj, eftersom 30 april är en söndag. Finlands viltcentral gör besluten senast 25 juli.

Om man sån önskar kan man fortsättningsvis ansöka om jaktlicens för hjortdjur med pappersblankett. Avvikande från tidigare, så ska ansökan i pappersformat med bilagor skickas till Finlands viltcentrals regionkontor, så att ansökan är framme 2 maj. Därtill ska den sökande skicka en kopia av ansökningen i pappersformat till jaktvårdsföreningen.

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna