Siirry sisältöön

Ändrade jakttider på gäss

En ändring i jaktförordningen gör det möjligt att jaga grågås och kanadagås på åker från och med den 10 augusti. På övriga platser börjar jakten på grågås och kanadagås liksom tidigare den 20 augusti kl. 12. Jakt på grågås är dock enligt ministeriets förordning i sin helhet förbjuden i inlandet. Jakt på sädgås är fortfarande tillåten endast i angivna kommuner i sydöstra Finland den 1.10–30.11. Jakten på ringduva startar som vanligt den 10 augusti i hela landet.

– Det är varje jägares skyldighet att veta när och var man får jaga olika arter. På Finlands viltcentrals webbplats https://riista.fi/sv/jakt/jakttider/ finns en lista på jakttiderna och områden med jaktförbud, påminner Finlands viltcentrals viltplanerare Jörgen Hermansson.

Grå- och kanadagåsstammarna är rikliga i synnerhet längs kusten. Förordningsändringen gör att man bättre kan nyttja gåsstammarna och samtidigt förhindra odlingsskador. Eftersom grågåsen håller på att breda ut sig inåt landet är jakt på arten helt förbjuden i inlandet.

Både grågåsen och den från amerikanska fastlandet härstammande kanadagåsen är arter som trivs i kulturlandskap och får en stor del av sin näring från åkerområden. Gässen häckar främst i skärgården och i närheten av kusten. I slutet av sommaren är de skränande gåsflockarna en välbekant syn för många. Stora flockar med upp till tusen individer kan orsaka avsevärda skador på en oskördad åker.

På grund av sin storlek och rikliga förekomst är gässen populära byten bland jägarna. Jägaren gömmer sig i ett kamouflerat gömsle och lockar med hjälp av bulvanbilder de flygande gässen på skjutavstånd. Jakten på ringduva sker på samma sätt.

– En lyckad jakt, på såväl gäss som ringduvor, grundar sig på förhandsobservationer. Populära matplatser är ofta de samma år efter år, men den exakta platsen varierar under skördens gång och beroende på vilken gröda som odlas, berättar Jörgen Hermansson på Finlands viltcentral.

Största delen av jaktbytet av ringduvor och gäss fås i början av jaktperioden. En stor del av fåglarna flyttar söderut redan i september.

Tilläggsuppgifter:
Jörgen Hermansson, viltplanerare, Finlands viltcentral, Egentliga Finland
029 431 2342, jorgen.hermansson@riista.fi