Siirry sisältöön

Älgjakten inleds under veckoslutet ‒ smarttelefoner påskyndar statistikföringen

I stora delar av Finland börjar jakten på hjortdjur inkommande lördag. Jägarna kan nu för första gången använda Oma riista –webbtjänsten för all ärendehantering och situationsuppföljning som hör till älgjakten. För många av jägarna är älgjakterna traditionellt årets höjdpunkter, och i år är det att vänta en större mängd byte än tidigare år.

I största delen av Finland börjar älg- och hjortjakten sista lördagen i september det vill säga 24.9. i år. Man vet att mängden hjortsdjursbyte blir rikligare än tidigare, eftersom Finlands viltcentral för den kommande jaktperioden beviljade sammanlagt omkring 41 700 stycken älglicenser det vill säga 11,5 procent mer än förra hösten. Licensmängden steg jämfört med föregående år i nästan alla viltcentralsregioner, ändock förhållandevis mest i Norra Finland. För jakt på vitsvanshjort beviljades omkring 29 000 jaktlicenser, vilket är 12,5 procent mer än året innan. Älgbytet föregående period i hela Finland var omkring 44 000 djur. Inkommande höst uppskattas bytet stiga till närmare 50 000 individer. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns det efter förra höstens jakt omkring 88 000 älgar kvar i Finland. Då man granskar älgtäthetsmålen som fastställts av regionala viltråden, i en måttskala för hela landet betyder det att älgarnas vinterstam stannar någonstans mellan 65 000 -89 000 älgar. Älgtäthetsmålen varierar mellan olika älgförvaltnings-områden från att i mellersta och södra Finland på många ställen i medeltal vara tre älgar per tusen hektar och färre i norra Finland

Älginformation insamlas till den elektroniska tjänsten

Finlands viltcentral erbjuder den här hösten för första gången, älgjaktsällskapen en möjlighet att meddela erhållet älgbyte och under jakten gjorda älgobservationer med hjälp av Oma riista –tjänsten. Varje till tjänsten registrerad medlem i föreningen och älgjaktsledare kan via den egna datorn följa med hur älgjakten för den egna föreningen framskrider och av Naturresursinstitutet producerad, och vartefter jakten pågår alltmer noggrannare rapporter. I och med tjänsten förbättras älginformationens exakthet och aktualitet samt responsen till jägarna. Därtill ersätter tjänsten de bytes- och observationsmeddelanden som måste göras i pappersformat.

Jägaren kan förutom webbtjänsten därtill använda smarttelefonens mobilapplikation ute i terrängen för att anteckna bytesuppgifterna, där finns också jaktkortet i elektroniskt format.

Hjortdjurens kalvskydd på jägarnas ansvar

I och med förändringen i jaktförordningen som nyligen trädde i kraft tas förordningen gällande fredning av älgko med kalv bort från och med den andra lördagen i oktober. På motsvarande sätt tas fredningen av ko med kalv bort för de små hjortdjurens del bort, från och med den sista lördagen i september. Avlägsnandet av det straffrättsliga ansvaret vid händelser av förseelse mot kalvskyddet betyder ändå inte att kalvskyddet avlägsnas i praktiken.

Till hjortdjurens biologi hör, att kalvarna följer kon ungefär ett år ända fram till efter födseln påföljande vår. Kons hjälp och vägledning är viktig för kalvarna under deras första vinter. Fastän hjortdjurens kalvskydd försvinner från förordningsnivå, ska man fortsättningsvis inte nu heller skjuta hjortdjursko med kalv. Skyddet av ko med kalv är en viktig del av en etisk och ansvarsfull jakt på hjortdjur.