Siirry sisältöön

Älgjakten i full gång nästa lördag      

Den egentliga jakttiden för älg startar andra lördagen i oktober. I Lappland samt i Kuusamo och Taivalkoski startar då jaktsäsongens andra period efter fredningen av älg under brunstperioden. I övriga delar av landet blir förutom vaktjakt även övriga jaktformer tillåtna.

Under höstens och vinterns jakter finns 50 385 licenser för älg och 58 094 för vitsvanshjort. Med en jaktlicens får man fälla ett vuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

-Det beviljades cirka åtta procent färre jaktlicenser för älg än i fjol. Minskningarna i antalen jaktlicenser gällde till stor del Norra Finland. I övriga delar av landet var ändringarna i antalen jaktlicenser mindre, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka elva procent och efter jaktsäsongen bestod stammen av cirka 86 500 älgar (95 % konfidensintervall 74 500–99 000 älgar). De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam på 68 000–85 000 älgar i hela landet. Situationen varierar i de olika älgförvaltningsområdena, men på ungefär hälften av älgförvaltningsområdena är älgstammen tätare än målnivån. Målet för höstens jakt är att reglera älgstammens storlek och struktur till den fastställda målnivån.

Jakt på vitsvanshjort har varit tillåten genom vaktjakt sedan början av september och fullskalig jakt sedan den sista lördagen i september. Målet med jakten är att minska den allt rikligare vitsvanshjortstammen i Södra och Sydvästra Finland. Antalet jaktlicenser för vitsvanshjort är ungefär en tredjedel större än förra jaktsäsongen. För att minska antalet hjortkollisioner rekommenderas att jakten koncentreras till början av hösten.

Älgjakten fortsätter i fullskalig omfattning fram till årsskiftet, varefter älg får jagas utan hund fram till den 15 januari. Jakten på vitsvanshjort fortsätter fullskalig fram till slutet av januari, varefter den får jagas utan hund fram till den 15 februari.

Bytessituationen följs med i realtid

Jaktföreningar och jaktsällskap uppmanas registrera uppgifterna om fällda djur samt älgobservationer i samband med jakt och hålla dem så uppdaterade som möjligt i den digitala tjänsten Oma riista. På så vis kan man följa med älgbytet och älgobservationerna i det egna jaktområdet och använda insamlade uppgifter vid planeringen av jakten.

Lägesinformation på regionnivå om älgjaktens framskridande kan man se i tjänsten www.riistahavainnot.fi som är öppen för alla.

Etiska anvisningar gällande älgjakt

Tilläggsuppgifter: Jani Körhämö, jaktchef, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2281

Regionala uppgifter från jaktcheferna, kontaktuppgifter