Siirry sisältöön

Älgbytet minskade i en stor del av landet

Under senaste säsongens älgjakter fälldes drygt 49 000 älgar, vilket är cirka sex procent färre än året innan. Älgbytet minskade i en stor del av landet, mest i de allra sydligaste delarna. I norr ökade bytesmängden. Naturresursinstitutet producerar en uppskattning av älgstammen i mars.

För senaste jaktsäsong beviljades cirka sex procent färre jaktlicenser för älg än året innan. Antalet jaktlicenser minskade mest på områden där älgstammen uppskattas ha minskat tydligt eller där måltätheten uppnåtts. I ungefär hälften av älgförvaltningsområdena var målet fortfarande en minskning av stammen.

Av de beviljade licenserna användes cirka 80 procent. Med en jaktlicens får man i regel fälla en vuxen älg eller två kalvar. Ungefär 44 procent av bytet var kalvar och 56 procent var fullvuxna älgar. Av de fällda fullvuxna älgarna var 53 procent tjurar och 47 procent kor.

– Älgbytet minskade i de flesta viltcentralsområden, proportionellt sett mest i södra Nyland, sydöstra Finland och södra Tavastland. Bytesmängderna ökade i Kajanaland och Lappland, berättar jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Säsongen 2020–2021 var älgbytet 18 procent under genomsnittet för 2000-talet. Älgstammen har under de senaste åren reducerats enligt de uppsatta målen.

Naturresursinstitutet producerar årligen uppskattningar av älgstammens storlek och struktur. Enligt stamuppskattningen som publicerades senaste vår bedömdes älgstammen ha minskat med 8,5 procent och efter älgjaktsäsongen bestå av cirka 87 000 individer (95 % konfidensintervall 74 800–100 600 älgar).  De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 68 000–85 000 älgar i hela landet. Naturresursinstitutet ger sin uppskattning av nuläget för älgstammen i mars.

Mätt enligt bytets värde är älgen vår viktigaste viltart. För älgjakten bör också rekreationsvärdet beaktas, och årligen deltar uppskattningsvis drygt 100 000 jägare i älgjakten. Under den avslutade säsongen användes cirka 830 000 personarbetsdagar.

Tabell: älgbytet senaste säsong samt föregående jaktsäsong i de olika viltcentralsområdena (PDF)

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter på