Siirry sisältöön

Hirvisaalis pieneni suuressa osassa maata

Viime kauden hirvijahdeissa saatiin saaliiksi runsaat 49 000 hirveä, mikä on noin kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Hirvisaalis pieneni suuressa osassa maata, eniten aivan eteläisimmässä Suomessa. Pohjoisessa saalismäärä kasvoi. Luonnonvarakeskus tuottaa arvion hirvikannasta maaliskuussa.

Hirven pyyntilupia myönnettiin viime metsästyskaudelle noin kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pyyntilupamäärä väheni eniten alueilla, joilla hirvikannan arvioitiin pienentyneen selvästi tai saavuttaneen tavoitetiheyden. Noin puolella hirvitalousalueista metsästyksen tavoitteena oli edelleen kannan pienentäminen.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 80 prosenttia. Pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Saaliista noin 44 prosenttia oli vasoja ja 56 prosenttia aikuisia hirviä. Kaadetuista aikuisista hirvistä 53 prosenttia oli uroksia ja 47 prosenttia naaraita.

– Hirvisaalis väheni edellisvuodesta useimmilla riistakeskusalueilla, suhteellisesti eniten etelässä Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Hämeen alueilla. Saaliissa oli kasvua Kainuun ja Lapin alueilla, kertoo riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta.

Kauden 2020–2021 hirvisaalis oli 18 prosenttia pienempi, kuin 2000-luvun keskimääräinen saalis. Viime vuosina hirvikantaa on pienennetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain arviot kannan koosta ja rakenteesta. Viime keväänä julkaistussa kanta-arviossa kannan arvioitiin pienentyneen 8,5 prosenttia ja olevan metsästyskauden jälkeen noin 87 000 hirveä (95 % luottamusväli 74 800–100 600 hirveä).  Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Tämänhetkisestä hirvikannasta Luonnonvarakeskus antaa arvion maaliskuussa.

Hirvi on saaliin arvolla mitattuna maamme tärkein riistaeläin.  Hirvenmetsästyksellä on myös huomattava virkistysarvo ja hirvenmetsästykseen arvioidaan vuosittain osallistuvan runsaat 100 000 metsästäjää. Päättyneellä kaudella hirvenmetsästykseen käytettiin noin 830 000 henkilötyöpäivää.

Taulukko: hirvisaalis viime kaudella (2020–21) sekä edellisellä metsästyskaudella riistakeskusalueittain (PDF)

Lisätietoja: Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot