Siirry sisältöön

Aktuellt att ansöka om jaktlicenser på hjortdjur

Den kommande höstens beskattningsplanering av hjortdjur kulminerar i jaktvårdsföreningarnas älgmöten, vilka hålls för licensansökarna under den första hälften av april månad. På mötena förankras de av viltforskningen producerade uppskattningarna om stammens storlek och struktur samt den kommande periodens beskattningsmål.

Efter mötena gör licensansökarna ansökningarna om den kommande periodens jaktlicenser. Ansökningarna ska i år vara framme hos jaktvårdsföreningarna senast måndagen den 2 maj.

Till licensansökan för hjortdjur bifogas en karta, på vilken ansökningsområdets yttre gränser och främmande områden inom ansökningsområdet har markerats.  Vid samsökslicens behöver ansökaren befullmäktigas av alla samsökslicensdeltagare för att ansöka om jaktlicens. Man meddelar om deltagarna i samsöket med en samsökslicensdeltagarförteckning, där man noggrant fyller i samsöksdeltagarnas uppgifter.

Licensansökarna ombeds att bekanta sig med den uppdaterade anvisningen innan de fyller i ansökningen och att endast använda sig av de nyaste blanketterna. Ansökningsanvisningarna och –blanketterna, samsökslicensernas förteckning över samsökslicensdeltagarna och en modell av samsökslicensavtalet finns på Finlands viltcentrals webbsida. 

Man ansöker om jaktlicenser på traditionellt sätt med pappersblanketter. Insamlingen av älg- och bytesuppgifterna lyckas ändå elektroniskt redan inkommande höst. Det lönar sig för alla älgföreningar/-sällskap att redan nu under våren bekanta sig med och ta i bruk Oma riista -tjänstens egenskaper för förenings- och älginformation. De föreningar/sällskap som har tagit Oma riista i bruk och fastställt sina områden kan redan i år via tjänsten skriva ut en karta som bifogas till jaktlicensansökan.

 Oma riista anvisningar (än så länge enbart på finska)