Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntilupien haku ajankohtaista

Tulevan syksyn hirvieläinten verotussuunnittelu huipentuu riistanhoitoyhdistysten hirvipalavereihin, jotka pidetään luvanhakijoille huhtikuun alkupuolella. Palavereissa seurueille jalkautetaan riistantutkimuksen tuottamat hirvikannan määrä- ja rakennearviot sekä tulevan kauden verotustavoitteet.

Kokousten jälkeen luvanhakijat tekevät hakemukset tulevan kauden pyyntiluvista. Hakemusten tulee olla tänä vuonna perillä riistanhoitoyhdistyksissä viimeistään maanantaina 2. toukokuuta.

Hirvieläinten pyyntilupahakemukseen liitetään kartta, johon on merkittynä hakemusalueen ulkorajat ja sisällä olevat vieraat alueet. Yhteisluvissa hakija tarvitsee valtuutuksen pyyntiluvan hakemiseen kaikilta lupaosakasseurueilta. Yhteislupien osakkaat ilmoitetaan lupaosakasluettelolla, johon täytetään tarkasti osakkaiden tiedot.

Luvanhakijoita pyydetään ennen hakemuksen täyttämistä tutustumaan päivitettyyn ohjeeseen ja käyttämään vain uusimpia lomakkeita. Hakemusohjeet ja -lomakkeet, yhteislupahakemusten lupaosakasluettelo ja malli yhteislupasopimuksesta löytyvät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Pyyntiluvat haetaan perinteiseen tapaan paperilomakkeilla. Hirvi- ja saalistiedon keruu onnistuu kuitenkin sähköisesti jo tulevana syksynä. Kaikkien hirviseurueiden kannattaakin jo kevään aikana tutustua ja ottaa käyttöön Oma riista -palvelun seura- ja hirvitieto-ominaisuudet. Oma riistan käyttöön ottaneet ja aluemäärittelyn tehneet seurat voivat jo tänä vuonna tulostaa palvelusta pyyntilupahakemukseen liitettävän kartan.

Oma riista -palvelun selkeät video-ohjeet