Siirry sisältöön

Mårdhundar fångas i Nyland i urban miljö – syftet att trygga fåglarnas häckning

I Nyland har man lyckats minska mårdhunds- och minkstammarna avsevärt på tio värdefulla fågelvatten och synliga resultat väntas under år 2023. I synnerhet i mars-april satsar man på fångsten av främmande rovdjur, vilket betyder nattliga skott, jakthundars skall samt åtel och fällor också i närheten av bebyggelse.

Inom projektet Helmi-främmande rovdjur lyckades man under år 2022 avlägsna totalt cirka 1 000 mårdhundar och närmare 100 minkar från värdefulla fågelvatten i Nyland; bland annat från Bredviken och Grundträsk i Esbo, Norra Fladet och Saltfjärden i Kyrkslätt, Vanjärvi i Vichtis, Ridasjärvi i Hyvinge, Kanteleenjärvi i Pukkila, Lappträsket i Karis och de talrika fågelvattnen i Nummi-Pusula. Avsikten är att reducera stammarna av främmande rovdjur på fågelvattnen i synnerhet under vårarna, för att de främmande rovdjuren inte ska påverka fåglarnas häckningssäsong.

– För att hålla stammarna av främmande rovdjur på en låg nivå permanent lönar det sig att satsa på vårfångsten. När den effektiverade fångsten lyckas bra är fångstmängderna till en början väldigt stora, men på sikt kan man förvänta sig att de minskar. När reproduktiva individer avlägsnas redan på våren innan kullarna föds, behöver man inte senare sätta tid och energi på att söka unga individer som har gett sig av på egen hand, förklarar projektplanerare Jyri Mononen från Finlands viltcentral.

De urbana vårdobjekten i Nyland utgör en särskild utmaning, eftersom den aktiva fångsten måste planeras mycket noggrant. Där är mer trafik än i övriga delar av landet och fångstområdena är splittrade både i fråga om markanvändning och ägarskap. Mårdhundstammen i Nyland är stark, men i bästa fall har stammarna av främmande rovdjur inte längre möjlighet att föröka sig och breda ut sig i de revir som har tömts.

– Fångstområdena är noggrant avgränsade för att vi ska kunna satsa på bra kvalitet i områdena, det vill säga hålla dem så fria från främmande rovdjur som möjligt. Områdena utvidgas först då de områden som är viktigast för fågelbeståndet är under kontroll, säger Mononen.

Man vet inte hur snabbt fågelbeståndet reagerar på den effektiverade fångsten av främmande rovdjur. Enligt Mononen är det fullt möjligt att reduceringen av främmande rovdjur på vissa områden lockar till sig flera sjö- och vadarfåglar för häckning redan i vår. För att fågelkullarna ska få en möjlighet att utvecklas och bli flygkunniga är det ytterst viktigt att man också lyckas avlägsna vildminkarna.

Mårdhund lockas med åtel från trafikdödade djur

För effektiv fångst behövs mångsidig användning av olika fångstmetoder. På vissa objekt används viltkameraövervakad åtel, som lockar till sig mårdhundar och möjliggör fångst med hund eller vaktjakt. Som åtel används hundmat eller trafikdödade hjortdjur, som det är lätt att få tag på längs vägarna i Nyland i samband med storviltsassistansuppdrag.

– Vi hoppas att kännedomen om fångst av främmande rovdjur ökar och att det finns förståelse för att åtel behövs för att få situationen med främmande rovdjur under kontroll också i städerna, säger Mononen.

Samtidigt finns det för mårdhundar också mycket annan tillgänglig föda, såsom fågelmat, komposter, fiskrens och fallfrukt från äppelträd.

– Vi hoppas att alla bidrar till att all sådan föda som ”konkurrerar” med fångstarbetet minimeras i terrängen. Om man bjuder på lättillgänglig föda för mårdhundar, lönar det sig att sätta upp en viltkamera och ordna tillträde till platsen för en person som fångar främmande rovdjur, säger Mononen.

Ett av de viktigaste sätten att främja den biologiska mångfalden i Nyland är att tillåta fångst av främmande rovdjur på sina marker. I landskapet finns det fler kunniga aktörer än det finns fångsträttigheter.

På bred front mot förlust av biologisk mångfald

Fångstarbetet sköts av projektets lokala fångstledare, fångstdeltagare med avtal och övriga talkoarbetare. På de flesta vårdområden har lokala fångstaktiva redan tidigare tagit ett oersättligt viktigt ansvar för det grundläggande arbetet. Projektet stöder jägarnas naturvårdsarbete genom att erbjuda fångstredskap och hjälpa till att få med nya områden i närheten av värdefulla fågelvatten i verksamheten. Samarbete över föreningsgränserna främjas och specialkunnande i olika områden förenas till fördel för hela vårdobjektet.

Finlands viltcentrals och Forststyrelsens gemensamma projekt Helmi-främmande rovdjur är en del av Helmi-livsmiljöprogrammet, inom vilket den biologiska mångfalden i Finland stärks. Målet med det professionellt koordinerade fångstarbetet är att trygga i synnerhet sjöfågelstammar som är på tillbakagång. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar fångsten med 2,5 miljoner och miljöministeriet med 1,8 miljoner euro.

 

Tilläggsinformation:

Jyri Mononen, projektet Helmi-främmande rovdjur Nyland, Finlands viltcentral

Tfn 0294312128, e-post jyri.mononen@riista.fi

Fångst av främmande rovdjur (vieraspetio.fi)

Projektet Helmi-främmande rovdjur (vieraspeto.fi)

Programmet Helmi