Siirry sisältöön

Vargjakten fortskrider

Finlands viltcentral har i januari beviljat dispenser för att fälla 30 vargar utanför renskötselområdet. I en del av de beviljade besluten har antalet djur som får fällas begränsats från de ansökta. Det har gjorts fem negativa beslut.

Med de beviljade loven har det fällts 19 vargar. Vargbytet består av 13 honor och sex hanar. Dessutom har på polisens order avlivats en varg med skabb. Av de tio honor som Naturresursinstitutet härtill har undersökt var en född ifjol.

Finlands viltcentral har fortfarande många ansökningar från olika håll av Finland att behandla. Ansökningarna behandlas från fall till fall. Vid behandlingen av dispenserna beaktas förutom skador förorsakat av varg dessutom vargens dödlighet samt hurudana individer som avgången gäller. Speciellt följs det upp hur alfhonor hamnar som byte. Enligt Jord- och skogsbruksministeriet får det fällas högst 53 vargar.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i december i Finland fanns 32 – 38 vargflockar.  Det verkar som om det inte har skett stora förändringar jämfört med år 2015. Ny uppskattning av stammen färdigställs i mars 2017.

 

Tilläggsuppgifter:

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral
029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Tilläggsuppgifter regionvis av jaktcheferna: https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/