Siirry sisältöön

Utfodringen fortsätter över vintern

Peura talviruokintapaikalla

Man kan hjälpa djur som bor i skogar, åkrar och gårdar genom att utfodra dem över vintern. Vid utfodring bör man ta i beaktande lämplig plats och näring, och man bör förbinda sig till att utfodra under hela perioden. För utfodring av djur kan man använda sig av skördar som blivit över – samtidigt förebygger man skador som orsakas av djur som är utmattade av hunger.

Då vintern närmar sig vissnar naturen ner och näringstillgången för de vilda djuren försvåras. Det är bra att påbörja vinterutfodringen av djuren före snön kommer, så att de hittar utfodringsplatserna och deras kroppar har tid att anpassa sig till den näring som erbjuds. Påbörjad utfodring måste fortsätta över vintern ända fram tills dess att snön har smält.

Små hjortdjur såsom dovhjort, vitsvanshjort samt rådjur är typiska objekt för vinterutfodring. Därtill kommer skogsharen och fältharen samt av viltfåglarna fasanen och rapphönan mer än gärna till utfodringen som erbjuds. Också småfåglarna har nytta av viltutfodringsplatserna.

Med en mångsidig näringstillgång garanteras djurens välmående. I viltutfodringen tar man tillvara överskottet av höstens äppelskörd, likaså rotsaker, potatis och foderbetor duger bra åt däggdjuren. Därtill erbjuder man spannmål, såsom havre samt helst klöverrikt hö. Åt viltfåglarna erbjuder man spannmål samt grus för matsmältningen. Möglig och för övrigt skämd näring ska man inte ge åt djuren. Det är också ifrågasatt om man till exempel ska bjuda på gammalt bröd och bulla, som bland annat innehåller olika jästsorter. Dessa kan orsaka allvarliga matsmältningsproblem och att djuret dör.

Utfodringsplatserna ska väljas i enlighet med djurens naturliga levnadsområden och undvika närheten av livligt trafikerade vägar. Det är bra att vid valet av utfodringsplatsen att också ta det i beaktande, så att djuren inte måste korsa sådana vägar på väg från deras daglegor. I närheten av fåglarnas utfodringsplatser ska det finnas buskage eller annan skyddsvegetation, dit fåglarna kan fly då fara hotar. Med en rätt placerad utfodringsplats kan man också minska på de skador som förorsakas jord- och skogsbruket samt trafiken. Renligheten vid utfodringsplatsen har inverkan på djurens välmående, och om man utfodrar direkt på marken ska man alltid lite flytta på platsen.

Bild: Reima Laaja

Extra information

Muuttola, Marko

  • Viltplanerare, Södra Tavastland
  • Vilthushållning och viltvård
  • 029 431 2117
  • marko.muuttola@riista.fi