Siirry sisältöön

Riistan talviruokinta jatkuu yli talven

Peura talviruokintapaikalla

Metsissä, pelloilla ja pihapiireissä asuvia eläimiä voi auttaa talven yli ruokkimalla niitä. Ruokinnassa tulee huomioida sopiva paikka ja ravinto, ja ruokintaan tulee sitoutua koko kaudeksi. Eläinten ruokkimiseen voi hyödyntää yli jääneen sadon – samalla ehkäistään nälän väsyttämien eläinten aiheuttamia vahinkoja.

Talven lähestyessä luonto lakastuu ja luonnonvaraisten eläinten ravinnonsaanti vaikeutuu. Eläinten talviruokinta on hyvä aloittaa ennen lumen tuloa, jotta ne löytävät ruokintapaikat ja niiden elimistöllä on aikaa sopeutua tarjottavaan ravintoon. Aloitettua ruokintaa tulee jatkaa läpi talven aina lumien sulamiseen saakka.

Pienet hirvieläimet kuten kuusipeura, valkohäntäpeura sekä metsäkauris ovat tyypillisiä talviruokinnan kohteita. Lisäksi metsäjänis ja rusakko sekä riistalinnuista fasaani ja peltopyy tulevat halukkaasti tarjotulle ruokinnalle. Riistanruokintapaikoista hyötyvät myös pikkulinnut.

Monipuolisella ravinnonsaannilla turvataan eläinten hyvinvointi. Syksyn omenasadosta hyödynnetään ylijäämätavara riistanruokinnassa, samoin juurekset, peruna ja rehujuurikkaat kelpaavat hyvin nisäkkäille. Lisäksi tarjotaan viljaa, kuten kauraa, sekä mieluiten apilapitoista heinää. Riistalinnuille tarjotaan viljaa sekä soraa jauhinkiviksi.  Homeista tai muutoinkaan pilaantunutta ravintoa ei eläimille tule tarjota. Kyseenalaista on myös tarjota esimerkiksi vanhaa leipää tai pullaa, jotka sisältävät muun muassa hiivoja. Nämä saattavat aiheuttaa vakavia ruoansulatushäiriöitä ja eläimen menehtymisen.

Ruokintapaikka tulee valita eläinten luontaisten elinalueiden mukaan ja välttäen vilkasliikenteisien teiden läheisyyttä. Paikan valinnassa on hyvä huomioida myös se, etteivät eläimet joudu kulkemaan tällaisten teiden ylitse päivälepopaikoiltaan. Lintujen ruokintapaikan läheisyydessä tulee sijaita pensaikkoa tai muuta suojakasvillisuutta, johon linnut voivat paeta vaaran uhatessa. Oikein sijoitetulla ruokintapaikalla voidaan myös vähentää maa- ja metsätaloudelle sekä liikenteelle aiheutuvia vahinkoja. Ruokintapaikan puhtaudella on vaikutusta eläinten hyvinvointiin, ja maahan ruokittaessa paikkaa tulisikin aina hieman vaihtaa.

Kuva: Reima Laaja

Lisätietoja

Muuttola, Marko

  • Riistasuunnittelija, Etelä-Häme
  • Riistatalous ja riistanhoito
  • 029 431 2117
  • marko.muuttola@riista.fi