Siirry sisältöön

Unga hjortdjur irrar omkring i trafiken

På våren söker unga hjortdjur efter egna hemområden. De oerfarna djuren förirrar sig ibland till tätorter och livligt trafikerade vägar. Med sitt oförutsägbara beteende kan de orsaka trafikolyckor och farliga situationer.

I slutet av våren och på försommaren kan hjortdjur påträffas på ovanliga ställen. De kan vara nyfikna, röra sig i närheten av bebyggelse och bete sig förvirrat.

– Ofta är ett djur som beter sig avvikande en ung individ som har blivit bortstött av sin mor, säger viltplanerare Reima Laaja från Finlands viltcentral.

Kalvarnas väg mot ett självständigt liv kan leda till överraskande möten i tätorter.

– Att förirra sig till en tätort är en överraskning för djuret självt, och den obehagliga situationen leder lätt till en skenande flykt, säger Laaja.

Ett hjortdjur som har förirrat sig till en tätort ska om möjligt styras till säkrare områden genom samarbete mellan polisen och SRVA-aktörerna. I synnerhet en älg kan med sin rejäla storlek orsaka farliga situationer när den rör sig i bebyggda miljöer.

vitsvanshjort
Bild: Joni Saunaluoma

Ring alltid 112 vid en hjortdjurskrock

En hjortdjursolycka måste alltid anmälas till nödcentralen. Det går lättast med 112 Suomi-appen, som kan laddas ner i mobilen.

Samtalet till nödcentralen startar en händelsekedja, som leder till att jaktvårdsföreningens storviltsassistans (SRVA) som förmedlar handräckning till polisen åker ut till platsen och hämtar det döda djuret eller startar eftersök av ett skadat djur.

Exakt information om positionen för olycksplatsen är viktig för att reda ut djurets öde. Krockplatsen kan märkas ut med viltolycksmärket som kan laddas ner via riista.fi, eller med något annat som finns i bilen.

– Det räcker att fästa en plastpåse eller något liknande som man råkar ha i bilen synligt vid vägkanten på den sida där djuret sprang iväg, säger viltplanerare Laaja.

Ibland görs ingen anmälan efter en krock med ett litet hjortdjur. Orsaken kan vara att fordonet endast har fått lindriga skador. Men en oskadad bil betyder inte alltid att djuret har klarat sig med lindriga skador. Om händelsen inte anmäls görs ingen eftersökning av djuret, som i värsta fall går en långsam död till mötes.

SRVA-aktörerna strävar efter att kontrollera tillståndet hos ett djur som varit inblandat i en kollision. I praktiken spårar de hjortdjuret med hjälp av hundar och försöker ta reda på djurets rörelser och graden av skada. Illa skadade djur måste avlivas av djurskyddsmässiga orsaker.

– Ibland kommer ett djur undan med blotta förskräckelsen eller små skador även efter en stor krock och spårningen får ett lyckligt slut, medan en liten stöt en annan gång kan bli djurets öde, säger Laaja.

 

Om en hjortdjurskrock inträffar:

  1. Ta hand om skadade personer
  2. Förhindra ytterligare olyckor och varna övrig trafik med varningstriangel
  3. Ring 112
  4. Märk ut olycksplatsen

 

Läs mer om SRVA-verksamheten, se presentationsvideo (på finska) (riistainfo.fi)

Ladda ner och skriv ut viltolycksmärket

Extra information

Rinne, Antti

  • Älgförvaltningsområdesplanerare
  • 0294312344
  • antti.rinne@riista.fi
  • Toimipiste Turku.