Siirry sisältöön

Trafikant, se upp för hjortar!

Risken för en kollision med hjort är som störst under hösten. Bästa sättet att undvika en hjortkollision är en tillräckligt låg körhastighet.

Vitsvanshjorten är en allmänt förekommande art i södra och sydvästra Finland, men tack vare de milda vintrarna har hjortstammen förstärkts också på annat håll i landet. Under hösten rör sig vitsvansarna aktivt bland annat på grund av brunsten. Kalvarna som föddes på våren är också stora och rör sig med de vuxna djuren, och hjortstammens storlek är ju som störst i början av jaktperioden. Vanligen sätter sig hjortarna i rörelse då kvällen skymmer, vilket under senhösten dessutom inträffar vid samma tidpunkt tillsammans med den livligaste pendeltrafiken.

Den bästa metoden för trafikanter att minska risken för en hjortkollision är att hålla en tillräckligt låg körhastighet, för att man i tid ska hinna upptäcka eventuella djur som rusar ut på vägen och vid behov bromsa. Särskilt viktigt är detta vid morgongryningen och kvällsskymningen samt då man kör på sådana vägavsnitt, där det finns trafikmärken som varnar för hjortdjur. Varningsmärkena har satts upp vid områden, i vars närhet man vet att hjortdjur rör sig och där det har skett olyckor. Det är alltid orsak till att se upp för hjortdjur vid sådana platser där älgstängslen börjar och slutar.

Om man ändå krockar med ett hjortdjur, vildsvin eller ett stort rovdjur, är det alltid skäl till att meddela om det skedda till nödcentralen. För att underlätta efterutredningen ska man också markera händelseplatsen vid vägrenen. I varje bil är det bra att ha med sig viltolycks-märket för markering av platsen, märket kan skrivas ut från Finlands viltcentrals webbsidor.

Fastän perioden för hjortjakt pågår ända in i januari, rekommenderar Finlands viltcentral, att man genast från början av perioden skulle inleda jakten i full skala i områden med täta hjortbestånd. Varje hjort som fälls redan i början av perioden minskar kollisionsrisken mot slutet av hösten under den värsta kollisions-tiden.

Viltolycksmärket

 

Extra information

Impola, Antti

  • Jaktchef, Satakunda
  • Viltråden
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi