Siirry sisältöön

LUKE: Tillväxten av stammen av vitsvanshjort har avstannat

Stammen av vitsvanshjort i Finland vintern 2019–2020 bestod av cirka 109 000 individer (95 % konfidensintervall 105 000–114 000 individer). Stammen minskade från året innan med 2,5 procent. Stammens avkastning uppskattades till 59,5 procent (95 % konfidensintervall 58,0–61,0 %). Könsfördelningen i den vuxna stammen uppskattades till 1,24 honor per hane (95 % konfidensintervall 1,19–1,29). Enligt uppskattning är det övriga bortfallet utöver avskjutning i återstoden av stammen i hela landet om året i genomsnitt cirka 5,8 procent (som lägst cirka 4,4 % och som högst cirka 8,0 %) före nästa jaktsäsong. Genom att kombinera ovan nämnda nyckeltal inklusive osäkerhetsfaktorerna om stammens storlek och struktur kan man dra slutsatsen att det för att stammen ska förbli oförändrad krävs att cirka 55 000 individer fälls på landsnivå under inkommande jaktsäsong. För att minska stammen skulle det med stor sannolikhet krävas att 60 000–63 000 individer fälls.

Storleken på stammen av vitsvanshjort i Finland har uppskattats med en populationsmodell baserad på bayesiansk statistik, med beaktande av kalvproduktion, årligt byte, dess ålders- och könsfördelning samt bortfall till följd av hjortolyckor och stora rovdjur.

Mer information lämnas av Jyrki Pusenius, hjortdjursforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0400 529865

Mer information lämnas av Tuomas Kukko, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 5323027