Siirry sisältöön

Större bytesmängd av vitsvanshjort än av älg

Jaktsäsongen för små hjortdjur, d.v.s. vitsvans- och dovhjort samt rådjur, avslutades i mitten av februari. I hela landet var bytet cirka 60 500 vitsvanshjortar, 127 dovhjortar och cirka 15 300 rådjur. Bytesmängderna ökade jämfört med tidigare år, trots att jakten på många platser försvårades av den snöfria vintern.

Bytesmängden av vitsvanshjort ökade cirka 15 procent jämfört med föregående säsong, och var även i år rekordstor. Under den avslutade jaktsäsongen översteg bytesmängden av vitsvanshjort för första gången mängden fällda älgar. Av de fällda hjortarna var 51 procent kalvar, och av de fullvuxna byteshjortarna var 52 procent hindar. Ungefär 77 procent av de beviljade licenserna användes. Stammen av vitsvanshjort är starkt koncentrerad till sydvästra Finland, och flest hjortar fälldes i Finlands viltcentrals region Egentliga Finland.

För områdena med tät hjortstam i sydvästra Finland har de regionala viltråden fastställt som mål att minska hjortstammen. Under den gångna vintern har bristen på snötäcke, som underlättar vaktjakten, gjort att hjortjakten varit exceptionellt svår.

– På grund av de missgynnsamma snöförhållandena uppnåddes inte de uppsatta målen beträffande bytesmängderna, men den totala bytesmängden var påtagligt hög, vilket är en utmärkt prestation av jägarna och stöder målen för stamförvaltningen, säger jaktchef Antti Impola på Finlands viltcentral.

Naturresursinstitutet offentliggör senare i vår sin bedömning av storleken på vitsvanshjortstammen. För att minska stammen i området med tätast stam förutsätts långsiktigt arbete, och det är viktigt att man i områdena ansöker om tillräckliga mängder licenser även för kommande jaktsäsong.

Ökade mängder rådjursbyte

För jakt på rådjur, vårt minsta hjortdjur, krävs inte jaktlicens, men det byte som fås måste anmälas till Finlands viltcentral. Mängderna rådjursbyte har ökat kraftigt de senaste åren. Under den avslutade jaktsäsongen ökade bytesmängden med cirka 20 procent jämfört med föregående säsong. Rådjur fälldes i alla 15 viltcentralsregioner i Finland.

Tabel: Byte av små hjortdjur jaktsäsongen 2019–2020 i viltcentralens regioner

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna