Siirry sisältöön

Stora rovdjur orsakade skador för upp till 7,4 miljoner euro år 2015

Värdet av skador som stora rovdjur orsakade år 2015 uppgår till ca 7,4 miljoner euro, vilket ligger 0,2 miljoner euro under föregående års nivå. Jord- och skogsbruksministeriet betalade ut ca hälften av ersättningarna i maj och nu betalar ministeriet ut den resterande delen av ersättningen.

Av alla skador av rovdjur i fjol var ca 94 procent skador på ren. Av Finlands lodjurspopulation lever bara ca fyra procent i renskötselområdet, men lodjur orsakar fortfarande stora skador på ren, dvs. värdet av skadorna är ungefär en miljon euro.  Järv orsakar dock fortsatt större skador än de tre andra stora rovdjur tillsammans.

Värdet av de skador som stora rovdjur orsakade för renskötseln var omkring 6,9 miljoner euro.  Året innan var summan 7,1 miljoner euro.

Värdet av skador på odlingar, husdjur och biodlingar var 495 000 euro, respektive 470 000 euro föregående år.

Pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets webbsida

Mer information:
Jussi Laanikari, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet
0295 16 2432, fornamn.efternamn(at)mmm.fi