Siirry sisältöön

Stamvårdande björnjakt lagd på is

Finlands viltcentral har beviljat tio dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det positiva beslutet gäller Lieksa. I fråga om övriga ansökningar fattade viltcentralen negativt beslut.

Den skärpta rättspraxisen beträffande stamvårdande jakt på stora rovdjur styrde starkt Finlands viltcentrals dispensövervägande. Den största bristen i ansökningarna var avsaknad av en exakt motivering av det mål som eftersträvas med den stamvårdande jakten. Enligt rättspraxis ska målet motiveras separat för varje ansökningsområde.

I fråga om dispensen för stamvårdande björnjakt som beviljades i Lieksa ansåg Finlands viltcentral att det i ansökan entydigt, motiverat och exakt beskrevs ett enligt habitatdirektivet godtagbart syfte som man strävar efter med hjälp av dispensen. I ansökan visades också baserat på forskningsdata hur målet uppnås.

Björnjägarna reagerade på den skärpta rättspraxisen och antalet ansökningar var färre än tidigare år, sammanlagt 23 stycken.  Majoriteten av ansökningarna kom från det område i östra Finland där björnstammen är tätast i landet.

Med den fångstkvot för renskötselområdet som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt får 60 björnar fällas inom det östra renskötselområdet och tio björnar inom det västra renskötselområdet. Med hjälp av jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

Björnstammen i Finland har en gynnsam bevarandestatus. Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning finns det 1 660–1 815 över ett år gamla björnar i våra skogar före jaktsäsongen. Förra jaktsäsongens totala bytesmängd var 152 björnar, varav 50 fälldes i renskötselområdet.

Jaktsäsongen för björn startar den 20 augusti.

Björn
Bild: Jaakko Alalantela

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi