Siirry sisältöön

Sommarinventeringen av vilttrianglar närmar sig – påbörjas 24.7.

Pågående sommar görs vilttriangelinventeringen i perioden 24.7.–8.8.2021. Inventeringen omfattar skogshöns (tjäder, orre, järpe och dalripa) samt morkulla, skogshare och björn.

− Inventeringen ger information om skogshönsbeståndens täthet och hur reproduktionen har lyckats under pågående sommar, berättar specialforskare Andreas Lindén från Naturresursinstitutet (Luke).

− Hönsfåglarnas bestånd har på många håll visat tecken på återhämtning från botten fyra år tillbaka. Det återstår att se om den glädjande utvecklingen har fortsatt och om de sällsynt varma temperaturerna i juni har lett till god ungproduktion, förklarar Lindén.

Jaktförordningen skärper inventeringens tidtabell

Vi rekommenderar att inventeringen görs under det två första veckorna, i perioden 24.7.–1.8.2021, och att resultaten returneras via riistakolmiot.fi. Då fås aktuella data i bruk i tid, så att de med säkerhet hinner med som basis för jaktförordningen.

Beslut om höstens jakttider fattas i slutet av inventeringsperioden och baserar sig på inventeringens resultat. Förordningen som justerar skogshönsens jakttider skickas för utlåtande i medlet av augusti och kommer i kraft strax före jakten börjar. Jakttiderna för skogshöns hittas på riista.fi.

Inventeringen baserar sig på frivilligarbete

Vilttrianglarna är beständiga inventeringsrutter, var syfte är nationell uppföljning av skogarnas viltbestånd. En vilttriangel är formad som en liksidig triangel, vars sida är fyra kilometer lång, så att ruttens totala längd är 12 kilometer. På sommaren är fokus på skogshöns, medan vinterinventeringen handlar om snöspår av däggdjur. I sommarinventeringen går tre personer i led och räknar alla skogshöns som flyger upp från en 60 meter bred zon.

Inventeringen utförs av frivilliga jägare och andra naturentusiaster. Under de senaste åren har ca 6000 personer deltagit i inventeringen av ca tusen vilttrianglar.