Siirry sisältöön

Småviltsbytet 2015 mindre än tidigare år

År 2015 blev skogshönsbytet litet, vilket är ett tecken på att bestånden av skogshönsfågel var svaga. Bytet av ripa blev undantagsvis en tredjedel större än året innan. Bytena av tjäder, orre och järpe minskade med i genomsnitt tjugo procent jämfört med året innan.

De kalla försomrarna 2014 och 2015 var svåra för fågelviltet. Därför uppmanades att skogshöns jägare skulle vara resonliga.

Hälften av alla som gick ut på jakt jagade skogshöns

Minst hälften av alla som gick ut på jakt, det vill säga drygt 100 000 jägare, deltog i jakten på skogshönsfågel 2015.  Under ett bättre skogshönsår såsom 2011 fanns det en tredjedel fler skogshönsjägare. Några jägare uppgav också att de inte hade jagat på grund av de svaga bestånden av skogshöns.

– I jakten på sjöfågel 2015 deltog i stort sett samma antal jägare som året innan, det vill säga cirka 40 procent av jägarna, som gick ut på jakt. Bytet blev emellertid något mindre än året innan, berättar forskare Leena Forsman vid Naturresursinstitutet.

Mest ringduva och gräsand

Bland fågelviltet blev bytena av ringduva och gräsand störst, även om antalet fällda ringduvor var mindre än året innan. Bytet minskade något för de flesta fågelviltarterna, men fasanbytet fördubblades. Jägarnas fasanbyte ökade inom nästan alla jaktområden. Huvuddelen av de fasaner som jagades var inplanterade.

Mårdhunden mest jagad bland däggdjuren

Bland däggdjuren jagas mest skogshare och mårdhund. Bytena av båda blev mindre än året innan.

Cirka 300 000 jägare betalar jaktvårdsavgiften varje år. Antalet jagande jägare har emellertid minskat under de senaste åren. Cirka en tredjedel av alla som har betalat jaktvårdsavgiften jagar inte.

Uppgifterna om småviltsjakten insamlades genom sampling bland dem som betalat jaktvårdsavgiften för 2015.

Läs artikeln på Naturresursinstitutets hemsida