Siirry sisältöön

Slut på fredning av vildsvin på grund av bekämpning av afrikansk svinpest

 I fortsättningen är det möjligt att året runt jaga vildsvin som inte åtföljs av ungar. En vildsvinshona som åtföljs av en årsunge är fortfarande alltid fredad.

Regeringen har beslutat att den allmänna fredningstiden för vildsvin slutar att gälla. Detta i syfte att effektivisera vildsvinsjakten. En förordningsändring träder i kraft den 1 mars.

Afrikansk svinpest har aldrig hittats i Finland, men risken att sjukdomen sprider sig hit har ökat.  Målet är att genom jakt se till att afrikansk svinpest inte sprider sig till vårt land via frilevande vildsvin. Samtidigt kan också människor föra viruset vidare t.ex. i skosulor eller med jaktutrustning. Jaktresor till smittoområdena ska således undvikas.

År 2014 nådde afrikansk svinpest Polen, Litauen, Lettland och Estland där sjukdomen i fjol påträffades hos både tamsvin och vildsvin, hos vildsvin också i år. På grund av detta hör bl.a. hela det estniska fastlandet till ett begränsat område som enligt Europeiska kommissionens skyddsbeslut omfattas av ett förbud att exportera vildsvin eller svinprodukter till andra EU-länder.

I Finland finns uppskattningsvis 1 500 vildsvin. Populationens täthet och utbredning har en direkt inverkan på hur en eventuell svinpestsmitta lever kvar i populationen och sprider sig vidare. Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som behandlat vildsvinsfrågor har föreslagit att hälften av Finlands vildsvinspopulation ska elimineras.

Att slopa fredningen är ett led i arbetet att genom jakt bekämpa afrikansk svinpest.  Därtill skickade ministeriet 11.2.2016 ett utkast till ändring av jaktlagen på remiss. Enligt utkastet är artificiell belysning tillåten vid vildsvinsjakt på utfodringsplatser, likaså användningen av stängsel som jaktredskap. Utlåtandena ska lämnas in senast 10.3.2016.
Mer information:
Marja-Leena Härkönen, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2328

Ytterligare information om afrikansk svinpest (Evira)