Siirry sisältöön

Sköt jaktkortsärenden för utländska jaktgäster i god tid

Om du väntar utländska jaktgäster ska du kontakta verksamhetsledaren i områdets jaktvårdsförening i god tid för att sköta jaktkortsärendena. Eventuella vapentillståndsärenden ska du sköta hos polisen i god tid. Kunden ska själv vid behov skaffa översättningar av jaktdokument och utredningar.

En utländsk jägare i Finland behöver:

  1. ett finländskt jaktkort
  2. jakttillstånd på det område där jakten ska ske
  3. ett finländskt skjutprovsintyg (ett intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov), om det krävs för viltet i fråga
  4. tillstånd att föra in vapen och/eller hund i landet

Jaktkort och jakttillstånd

Ett finländskt jaktkort kan beviljas en utländsk jägare för ett jaktår åt gången. För att få ett finländskt jaktkort ska en utländsk jägare förete ett i sitt hemland giltigt jaktkort eller en annan tillförlitlig utredning över att hen har rätt att bedriva jakt i sitt hemland. I annat fall måste även en utländsk jägare avlägga finländsk jägarexamen. Jaktkortet eller intyget ska uppvisas i pappersform eller som en skannad kopia med nödvändiga översättningar till jaktvårdsföreningens verksamhetsledare.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare beställer ett jaktkort från jägarregistret åt den gästande jägaren. Kortet postas från registret till den adress/e-postadress som den sökande har meddelat endast enligt beställning av verksamhetsledaren.

Också en utländsk jägare måste ha jakttillstånd på det område där hen tänker bedriva jakt. Jakttillstånd säljs eller ges av jakträttshavare, som till exempel jaktföreningar eller markägare, och för statens områden av Forststyrelsen.

 

Intyg över skjutprov – ömsesidigt erkännande av skjutprov

Skjutprov behövs vid jakt med gevär på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren, björn eller vildsvin. Samma gäller vid jakt med jaktbåge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsren, mufflon eller vildsvin.

Jaktvårdsföreningen ger ett intyg över erkännandet av ett giltigt skjutprov som har genomförts i ett annat land eller över en annan tillförlitlig utredning. Av utredningen ska framgå att gästen har rätt att i sitt hemland jaga vilt av motsvarande storlek. För jaktbåge gäller samma bestämmelser.

Motsvarighetsintyget som beviljas av jaktvårdsföreningen (20 €) är obligatoriskt och utfärdas så att giltigheten upphör när giltigheten för skjutprovsintyget eller motsvarande rättighet upphör, dock för högst tre år. Skjutprovsintyget kan skaffas i samband med att det finländska jaktkortet skaffas åt gästen.

Om en jägare inte har ett skjutprovsintyg, eller inte kan förete en godtagbar utredning, måste hen avlägga ett finländskt skjutprov enligt gällande bestämmelser. Skjutprov anordnas av jaktvårdsföreningarna främst under sommaren och början av hösten. Över godkänt prov ges ett intyg som är i kraft tre år från avläggandet av provet. Skytten ska ha vapentillstånd för det vapen som används vid provet.

För deltagare i finländsk älgjakt är ett besök på en skjutbana, inskjutning av vapnen och övning på finländsk älgfigur även i övrigt en nyttig förberedelse inför själva jakten.

 

Tillstånd krävs för införsel av hundar och vapen i Finland

En utländsk jägare kan ha med sig en jakthund samt vapen och patroner. Kraven för införsel beror på vilket land hunden och vapnet införs från.

Den som har vapentillstånd i ett nordiskt land och EU:s skjutvapenpass kan ta med sig ett vapen, men måste vid inresa i landet även ha en skriftlig inbjudan av den som anordnar jakten. Vid vapentillståndsärenden, såsom införseltillstånd för en gästs vapen eller ansökan om parallelltillstånd, lönar det sig att sköta ärendena med polisen i god tid.

Tilläggsuppgifter:

Finlands viltcentrals kundtjänst, 029 431 2001, asiakaspalvelu@riista.fi

Kontaktuppgifter till jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare

Uppdaterade krav beträffande införsel av hundar (ruokavirasto.fi)

Införsel av och tillstånd för skjutvapen (poliisi.fi)

Följande jägarexamina och skjutprov

På jakt i Finland – broschyr  (finska, svenska, tyska, ryska)

Extra information

Laukkanen, Paula

  • Viltplanerare
  • Jaktvårdsföreningarna
  • 029 431 2127
  • paula.laukkanen@riista.fi