Siirry sisältöön

Sköt alla ärenden gällande utländska jaktgäster i god tid

Finland besöks årligen av ett par tusen utländska jägare. Särskilt jakten på vitsvanshjort och älg samt hönsfågeljakten lockar jaktturister till vårt land. Det är skäl för jaktvärden att bistå sin utländska jaktgäst med anskaffningen av nödvändiga jakthandlingar och att sköta alla ärenden med jaktvårdsföreningens verksamhetsledare i god tid. På motsvarande sätt är det skäl att sköta eventuella vapentillståndsärenden hos polisen i god tid. Vid behov ska jaktvärden se till att översättningar av jaktgästens jakthandlingar och utredningar finns till hands.

Utländska jägare behöver följande:

  1. ett finländskt jaktkort
  2. jakttillstånd
  3. ett finländskt skjutprovsintyg, vilket i grund och botten är ett intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov.
  4. tillstånd att föra in vapen eller hund i landet.

Att skaffa jaktkort och -tillstånd åt jaktgästen är av central betydelse

Ett finländskt jaktkort kan beviljas en utländsk jägare för ett jaktår i taget. För att få ett finländskt jaktkort måste den utländska jägaren lägga fram ett jaktkort som är giltigt i hens eget hemland. Alternativt måste hen lägga fram en annan tillförlitlig utredning över att hen har rätt att bedriva jakt i sitt hemland. Jaktkortet eller intyget ska läggas fram antingen i pappersform eller som skannad kopia med tillhörande nödvändiga översättningar. I annat fall bör också en utländsk jägare avlägga finländsk jägarexamen.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare beställer jaktkortet åt jaktgästen från jägarregistret. Kortet sänds från registret till den adress den sökande angivit och endast utgående från en beställning som gjorts av verksamhetsledaren.

Den utländska jägaren bör också ha rätt att jaga, det vill säga hen behöver i praktiken jakttillstånd för ett specifikt område. Jaktillstånden säljs eller beviljas av innehavarna av jakträtten, med andra ord jaktsällskapen, markägarna och, när det gäller statens marker, Forststyrelsen.

Intyg över skjutprov är obligatoriskt för utländska jaktgäster för jakt på exempelvis älg

Skjutprov är obligatoriskt för jakt med gevär på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren, björn och vildsvin. Det samma gäller för jakt med jaktbåge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsren, mufflon eller vildsvin.

På basis av ett i kraft varande skjutprov som avlagts i ett annat land eller utredningar som jaktgästen lägger fram, ger jaktvårdsföreningen ett intyg över att jaktgästen har rätt att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland.

När det gäller jakt med jaktbåge är kravet att jaktgästen avlagt ett motsvarande skjutprov för bågskytte.

Det av jaktvårdsföreningen utfärdade intyget är obligatoriskt och det är likadant som det intyg som utfärdas för skjutprov.

Intyget är avgiftsbelagt (20 euro) och det är i kraft högst tre år. Med andra ord, om ett skjutprov som avlagts utomlands är i kraft en kortare tidsperiod än tre år, utfärdas intyget för högst den i fråga varande perioden.

Skjutprovsintyget kan man införskaffa samtidigt som man införskaffar det finländska jaktkortet åt jaktgästen. Om man ansöker om ömsesidigt erkännande på basis av avlagt skjutprov, ska ett giltigt intyg över det i det andra landet godkänt avlagda skjutprovet lämnas in till jaktvårdsföreningens verksamhetsledare, vid behov inklusive översättningar. I annat fall (räfflat kulvapen) ska en utredning över jaktgästens rätt att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland läggas fram.

Om jägaren inte har något intyg över avlagt skjutprov eller om hen inte kan lägga fram en godtagbar utredning, måste hen avlägga finskt skjutprov i enlighet med gällande bestämmelser. Skjutproven arrangeras av jaktvårdsföreningarna, främst under sommaren och början av hösten. Över godkänt prov ges ett intyg som är i kraft tre år från avläggandet av provet.

Att besöka en skjutbana, skjuta in vapnen och öva på en finsk älgfigur är i vilket fall som helst nyttig träning för personer som önskar delta i älgjakt i Finland.

Införsel av hundar eller vapen i Finland förutsätter tillstånd

En utländsk jägare kan ta med sig en jakthund samt skjutvapen med tillhörande patroner. Kraven gällande införsel varierar beroende på vilket land hunden och vapnet införs från. Innehavare av nordiska vapentillstånd och EU:s skjutvapenpass får ha med sig ett vapen till Finland men måste utöver detta ha en skriftlig inbjudan från jaktarrangören. Det lönar sig för jaktvärden att i god tid ta kontakt med polisen när det gäller ärenden angående skjutvapentillstånd, såsom att skaffa införseltillstånd för jaktgästens vapen eller parallelltillstånd.

 

Tilläggsuppgifter:

Finlands viltcentrals kundtjänst, 029 431 2001, asiakaspalvelu@riista.fi

Kontaktuppgifter till jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare

Uppdaterade krav gällande införsel av hund i landet

Införsel av skjutvapen samt skjutvapentillstånd

Följande tillfällen för avläggande av jägarexamen eller skjutvapenprov

Broschyren På jakt i Finland (finska, svenska, engelska, tyska, ryska)