Siirry sisältöön

Skogscentralen: Älgskadeersättningarna fortsatte minska

I år betalas cirka 1,3 miljoner euro i ersättning till skogsägare för skador som hjortdjur orsakat. Ersättningarna har minskat i ett par års tid. I fjol betalades 1,4 miljoner euro i ersättningar. Finlands skogscentral betalar ut ersättningarna till skogsägarna under februari månad.

Under 2020 sökte skogsägare ersättning för hjortdjursskador i mindre grad än året innan. I år betalas sammanlagt 1,3 miljoner euro i ersättning för hjortdjursskador.

Mest ersättningar betalas den här gången i landskapen Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland. Ökningen jämfört med året innan var störst i Nyland och Päijänne-Tavastland. Ersättningarna minskade mest i Norra Savolax och Mellersta Österbotten.

Finlands skogscentral betalar ut ersättningarna till skogsägarna under februari. Skogscentralen började handlägga ansökningarna om ersättning genast efter årsskiftet.

Förutom älgar vållar också till exempel vitsvanshjortar skada i plantskogarna. För första gången har man fått information om skadorna artvis. Älgen var den art som orsakade klart mest skogsskador.

Vitsvanshjortens andel av arealen för vilken det betalades ersättning var bara 0,6 procent i hela landet, men i vissa områden står den för en betydande andel av skadorna. Nästan alla värderade skador som orsakats av vitsvanshjort fanns i Birkaland. Enstaka skador orsakade av vitsvanshjort värderades också i Satakunta, Egentliga Finland och Nyland.

Skadar också nyplanterade bestånd

Älgskador förekommer typiskt i ungefär tre meter hög tallplantskog. Älgarna äter kvistar, toppar och bark. De kapar också stammar, vilket försämrar plantbeståndets tillväxt.

– Under de tre senaste åren har vi värderat skador också i väldigt många plantbestånd som planterats samma år eller året innan. De snöfattiga vintrarna är sannolikt orsaken. Snön har inte skyddat trädplantorna från älgarna, säger utvecklingsexperten Heikki Kuoppala vid Finlands skogscentral.

I Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland har älgskadorna ökat också i tallbestånd som är grövre än plantskog. Sådana skador förekommer speciellt på karg mark, där tallarnas tjocka bark inte når så högt och älgarna når upp för att äta den tunnare flagbarken när de står på snödrivorna.

Skogsägare kan söka ersättning för hjortdjursskada av Skogscentralen. Anmälan om hjortdjursskada görs lättast i e-tjänsten MinSkog.fi. Anmälan kan också skickas in på en blankett. Information om älgskadevärderingar, skadekriterier och ersättningspraxis finns på Skogscentralens webbplats.

Information om hjortdjursskador som värderats i hela landet och i de olika landskapen åren 2016-2020 (PDF) finns i Skogscentralens mediematerial.