Siirry sisältöön

Säsongen för jakt på ringduva och åkerjakt på gäss startar

Jakten på ringduva startar den 10 augusti. Samtidigt startar åkerjakten på gås: grågås längs kusten och kanadagås i hela landet.

Jakten på grågås och kanadagås utanför åkrarna startar samtidigt som jakten på övriga sjöfåglar, den 20 augusti. Grågås är traditionellt en kustart och håller först nu på att breda ut sig till insjöarna. Därför är den fredad i inlandet och jakten på kusten är begränsad.

– Stammarna av ringduva och kanadagås är rikliga och klarar jakten väl, säger viltplanerare Jörgen Hermansson på Finlands viltcentral.

Tidigarelagd jakt förhindrar skador

– I slutet av sommaren kan gåsflockar orsaka avsevärda skador på obärgad skörd. I fjol var den andra säsongen som jakten på grå- och kanadagås på åker startade den 10 augusti. Med hjälp av den tidigarelagda jakten vill man förhindra skador på odlingar och möjliggöra användningen av vilttillgången, säger Hermansson.

Bytesstatistiken visar att den största delen av grågås- och kanadagåsbytet fälldes under åkerjakten, innan den egentliga sjöfågeljakten startade den 20 augusti.

Begränsningar i jakten på grågås

Den häckande stammen av grågås i Finland är i sin helhet liten. Vid stamförvaltningen balanserar man mellan att trygga utbredningen i inlandet och förebygga skador på odlingar. Det finns inte behov av att minska den totala stammen. Med jägarspecifik kvot och förbud mot användning av föda som lockbete strävar man efter att trygga livskraften för grågåsstammen och förhindra skador.

Begränsningar gällande grågås 2020:

  • en jägarspecifik kvot på två grågäss per dygn
  • användning av spannmål (foder) som lockbete vid grågåsjakt på åker är förbjudet 10.8 – 20.8 kl. 12
  • jakt på grågås är förbjudet i inlandet.

 

Ringduvan är den rikligaste bytesarten

Jakten på ringduva är livlig i hela Europa, och även i Finland är ringduva den rikligaste bytesarten. I Finland uppgår det årliga duvbytet som mest till över 250 000 fåglar.

– De rikliga stammarna och enkla jaktarrangemangen har bidragit till att ringduvan har blivit en favorit bland jägare. För jakten krävs inga vidsträckta vildmarker, eller båtar eller annan dyr utrustning, säger Hermansson.

Bland gäss och sjöfåglar finns fredade arter, som inte får jagas.  Det är varje jägares skyldighet att veta när och var man får jaga olika arter. På Finlands viltcentrals sidor finns information om jakttider och områden med jaktförbud.

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi