Siirry sisältöön

Sändarvargarnas lokaliseringsuppgifter finns åter på nätet

Lokaliseringsuppgifterna för sändarvargarna finns åter i Naturresursinstitutets tjänst riistahavainnot.fi. Genom att göra lokaliseringsuppgifterna tillgängliga strävar man efter att förebygga vargattacker mot jakthundar under jaktsäsongen.

I tjänsten riistahavainnot.fi kan du se lokaliseringsuppgifterna för de sexton vargar som Naturresursinstitutet märkte under vårvintern 2019. De märkta vargarna rörde sig på viltcentralens regionskontorsområden i Lappland, Kajanaland, Uleåborg, Norra Savolax och Norra Karelen. Huvudsakligen är det flockens ledande hona eller hane som har sändarhalsband (13 st.). Även tre unga vandringsvargar har sändarhalsband. På webbplatsen framgår inte exakt var djuret befinner sig, utan tjänsten visar var den märkta vargens varit utgående från den senast kända positionen med en noggrannhet av en ruta på 5 x 5 km.

Mycket sändarfel i halsbanden

Naturresursinstitutet övergick 2018 till att använda så kallade Iridium-sändarhalsband. I sändarhalsbanden sker lokaliseringen och överföringen av uppgifter via satellit.

Naturresursinstitutet utredde i slutet av sommaren 2019 Iridium-halsbandens tillförlitlighet genom att bedöma hur lokaliseringarna och datatrafiken hade lyckats. Sändarhalsbanden är förprogrammerade så att lokaliseringsuppgifterna sparas i halsbandet med en timmes mellanrum. 96 procent av lokaliseringarna höll sig inom tidsramen.

Lokaliseringsuppgifterna skickas via satelliter till tjänsten riistahavainnot.fi med sex timmars mellanrum. Bara cirka 23 procent av sändningarna av uppgifterna lyckades vid det första sändningsförsöket.

Enligt sändarhalsbandets tillverkare kräver en lyckad sändning mellan halsbandet och satelliten ett samspel mellan flera omständigheter: bland annat terrängen, djurets rörelser och till och med kroppens (halsbandets) ställning vid sändning. Därför är det väldigt svårt att i praktiken avhjälpa fel i datakommunikationen mellan halsbandet och satelliten eller bristfälliga uppdateringar av observationerna.

Tjänsten kommer att stängas av i slutet av februari då vargens fortplantningstid börjar.

På riistahavainnot.fi finns förutom lokaliseringsuppgifterna även observationer av stora rovdjur som rovdjurskontaktpersoner prickat in på kartan under de senaste två månaderna. I tjänsten kan du även bekanta dig med de tidigare märkta vargarnas revir.

Riistahavainnot.fi är även tillgänglig med mobil enhet.

Mer information

Samuli Heikkinen

Forskare
tfn. +358295327873
samuli.heikkinen@luke.fi