Siirry sisältöön

Såg du en andkull? – Anmäl din observation!

Semestern är en utmärkt tid att iaktta fåglar. Finlands viltcentral uppmanar att registrera observationer av sjöfågelkullar i sommar. Observationerna ger värdefull information om häckningsutbredningen för Finlands fågelbestånd.

Finlands viltcentral uppmanar till att observera och anmäla observationer av häckande fåglar och deras ungar såväl hemma i trädgården som vid bryggan ute på stugan eller i samband med fisketurer och bärplockning. Observationer överallt i Finland kan anmälas. Behovet är störst i glesbebodda och avlägsna områden utanför tätorter, särskilt i norra Finland och Lappland.

– Observationer av alla fågelarter är värdefulla, men i synnerhet behövs häckningsobservationer av fågelarter på tillbakagång, såsom bläsands-, stjärtands- och viggkullar, säger specialplanerare Matti Kervinen från Finlands viltcentral.

Vem som helst kan delta i kartläggningen enligt egen förmåga. Det räcker att man känner igen fågelarterna och endast anmäler observationer av de arter man med säkerhet kan identifiera.

Det är lätt att delta

Finlands viltcentral har gjort det lätt att anmäla häckningsobservationer av viltfåglar och icke fredade fågelarter. Det går snabbt att registrera observationen med terrängappen Oma riista: Man väljer rätt art, rätt observationstyp, det vill säga par-, kull-, bo- eller spelobservation, fyller i antalet individer och sparar observationen.

Finlands viltcentral önskar också att man anmäler observationer av övriga fågelarter enligt den egna artkännedomen. Det görs smidigt till exempel med appen Mobiilivihko (Mobil skrivbok).

Fågelatlas ger viktig information om förändringar i det häckande fågelbeståndet

Förändringar i utbredningen av det i Finland häckande fågelbeståndet och häckningssannolikheten utreds i Finlands fjärde fågelatlas som samlas in åren 2022–2025. I fågelatlas är Finland indelat i 10 x 10 km rutor, och för varje fågelart uppskattas häckningssannolikheten rutvis utifrån observationerna. Den insamlade informationen kompletterar resultaten från de årliga fågelbeståndsuppföljningarna och ger viktig information till forskning, förvaltning och beslutsfattare.

Ett sammandrag av observationerna som registrerats i Oma riista överförs till fågelatlasmaterialet efter häckningsperioden. Platsen för observationen anges endast ungefärligt och inga personuppgifter överförs.

Nyttiga länkar:

Extra information

Kervinen, Matti

  • Specialplanerare, Norra Savolax
  • Kartläggning av viltinformation
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi