Siirry sisältöön

Risken för hundskador på vargområden ökar på hösten

Risken för att jakthundar som rör sig på längre avstånd från ägaren ska stöta på varg är störst under hösten. Även fårskador orsakade av varg sker mest under perioden juli-september, då valparna börjar öva bytesjakt och de unga vargarna söker egna revir. Dessa oerfarna predatorer kan söka lättfångade byten.

När jaktåret startar är det skäl för i synnerhet jägare som jagar med hund på vargrevirområden att förbereda sig på möte mellan varg och hund. Man kan försöka förhindra skador orsakade av varg antingen genom att fastställa närvaron av varg eller genom att använda olika slags skyddsutrustning. Det finns emellertid inga säkra metoder att förhindra skador.

Det viktigaste är att försöka fastställa de områden där varg förekommer och hindra hunden att röra sig på de områdena. I synnerhet under den snöfria tiden är jägarnas vargobservationer och förmedlingen av information till andra hundförare av stor vikt. På så vis kan man identifiera de områden i vargreviren där vargarna rör sig mest och observera nya revir som håller på att bildas.

I en del av landet är det möjligt att utnyttja platsuppgifterna för sändarförsedda vargar från mitten av augusti till slutet av februari. De sändarförsedda vargarnas senaste rörelser samt exakta revirområden kan man se på Naturresursinstitutets tjänst riistahavainnot.fi. Också observationsuppgifter från systemet Tassu som förs in i tjänsten kan användas för att uppskatta riskerna orsakade av varg.

Lämna inte hunden ute på skall över natten

För att förhindra olyckor hjälper det att kontrollera hunden genom att exempelvis använda GPS-sändare och följa med hundens arbete på nära håll. Största delen av de hundar som har blivit attackerade av varg och klarat sig har räddats tack vare ägarens ingripande. Skyddsutrustning avsedd för hundar, som västar och halsband, skyddar hunden mot bett. Bjällror fästa i halsbandet är avsedda att avskräcka vargen. Den främsta avsikten med utrustningen är att ge hunden extra tid, så att ägaren hinner till undsättning.

En hund som skäller på ett vargrevir när det är mörkt löper extra stor risk för skador, och därför ska man inte lämna hunden ute över natten på till exempel älgskall. Vid behov ska även övriga medlemmar i jaktsällskapet hjälpa ägaren att fånga hunden.

Hundskador inträffar även på den egna gården, vanligtvis i skymningen och nattetid. På områden med varg ska hunden inte släppas ut fritt på gården kvälls- eller nattetid. Det är viktigt att antingen skydda hunden tillräckligt med stängsel eller till natten ta in en hund som är kopplad i löplina.

Fårskador kan inträffa även utanför etablerade revir

Den största delen av fårskadorna sker på kända vargrevir. Skador kan emellertid inträffa även på andra områden, eftersom unga vargar som söker ett eget revir kan röra sig långa sträckor.

Skador förebyggs genom att man tar in djuren till natten eller genom att uppföra elektrifierade rovdjursstängsel, för vilka även ansökningar kan göras till Finlands viltcentral. Övriga metoder är till exempel flockvaktande hundar, flagglinor, ljud- och ljusskrämmor samt strömförande trådar som dras längs befintliga stängsel. Även till exempel en radio som är inställd på en pratkanal kan vara en fungerande metod för att skrämma vargar från betesområden.

Det lönar sig att anmäla vargobservationer och skador orsakade av varg utan dröjsmål till områdets rovdjurskontaktperson, som ofta även kan ge information om vargarnas rörelser på området. Också information från lokalbefolkningen är viktig, varför det lönar sig att fråga grannarna om observationer.

För att ansöka om skadeersättning ska anmälningar om skador som varg och andra stora rovdjur orsakat på odlingar, djur eller lösöre göras omedelbart till ortens landsbygdsnäringsmyndighet, som granskar skadorna. Skador på odlingar, djur, eller lösöre som är orsakade av stora rovdjur (inklusive hundskador) ersätts till sitt fulla belopp med anslag som är reserverade för skador orsakade av stora rovdjur.

Tilläggsuppgifter:

Naturresursinstitutets karttjänst riistahavainnot.fi

Kontaktuppgifter till områdets rovdjurskontaktpersoner på riista.fi

Information om skador orsakade av stora rovdjur på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Information om rovdjursstängsel på riista.fi