Siirry sisältöön

Radiotillstånd ska vara i ordning före jaktsäsongen

En VHF-radiotelefon och en hundradar ingår nuförtiden i allt fler jägares basutrustning. Inför jaktsäsongen är det dags att se till att radiotillstånden för de anläggningar som används ute på jakt är i ordning. Innehav av en jaktradio förutsätter ett giltigt radiotillstånd, och anläggningarna får användas endast på de frekvenser som reserverats för dem. Representanter för myndigheterna granskar radiotillstånd under hela jaktsäsongen.
Tillståndspliktiga VHF-telefoner, som fungerar på frekvensområdet 68–72 MHz, kan användas för att hålla kontakt under jakt. Detta frekvensområde är avsett för alla radiotelefoner som används för fritidsbruk. Exempel på användningsändamålen är förutom jägare också motorsport, frivillig räddningstjänst och vägservice. En tillståndspliktig sändare som används för att följa jakthundar, dvs. hundradar, fungerar på frekvensområdet 155 MHz. Kommunikationsverket beviljar radiotillstånd för anläggningarna, som får användas endast på de frekvenser som är avsedda för ändamålet. Syftet är att garantera smidiga förbindelser för alla användare av frekvenser.
Förutom Kommunikationsverket kan även polisen och gränsbevakningsväsendet granska radiotillstånd i samband med övrig övervakning av jakt under hela jaktsäsongen. Radiotillståndet ska
på begäran uppvisas för en representant för myndigheterna och därför är det bra att ha tillståndet med sig när man är ute på jakt.
Tillstånd för VHF-radiotelefoner eller hundradar kan ansökas via Kommunikationsverkets e-tjänster (länk). Det är möjligt att ansöka om radiotillstånd och skriva ut tillståndet själv genom att identifiera sig elektroniskt på tjänsten. Det är också möjligt att skicka ansökan för behandling genom tjänsten utan identifiering. Då skickar Kommunikationsverket radiotillståndet till sökanden per post.

Pressmeddelandet på Kommunikationsverkets webbsida

Mer information om Radiosändare avsedda för fritidsbruk