Siirry sisältöön

Passet för sällskapsdjur förnyas i slutet av året

Passet för sällskapsdjur förnyas i slutet av år 2014. Europeiska unionens nya förordning om sällskapsdjur medför förändringar vid förflyttning av hundar, katter och tamillrar mellan EU-länderna.  En viktig ändring gäller rabiesvaccinationen av djur som ingår i införselkraven. Enligt den nya förordningen får ett ungt sällskapsdjur vaccineras mot rabies först från 12 veckors ålder.

Det nya passet för sällskapsdjur tas i bruk 29.12.2014. Efter det datumet beviljas endast förnyade pass. Det finns ingen övergångstid. Pass av nuvarande form beviljas till 28.12. och de är i kraft under djurets livstid. Förnyelsen av passet kräver inga åtgärder av sällskapsdjurets ägare.

”Om ett sällskapsdjur redan har ett pass behöver man inte ansöka om ett nytt. Passet får även i fortsättningen köpas av veterinären och det beviljas endast för hundar, katter och tamillrar. Passets pris stiger, eftersom det har fått nya säkerhetsegenskaper avsedda att förhindra missbruk av passet”, säger överinspektör Virva Valle vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Det blir ändringar i hur veterinärerna ska fylla i passet och en ny skyldighet att bokföra de beviljade passen. Det lönar sig för sällskapsdjurets ägare att beakta att det inte nödvändigtvis finns förnyade pass att få på veterinärstationerna mellan julen och årsskiftet.

Ändringar i resevillkoren och unga sällskapsdjurs vaccinationsålder

Utöver passförnyelsen medför förordningen om sällskapsdjur ändringar vid förflyttning av hundar, katter och tamillrar mellan EU-länderna. Ändringarna träder i kraft 29.12. i alla EU-medlemsländer.

En viktig ändring gäller rabiesvaccinationen av djur som ingår i införselkraven. Enligt den nya förordningen får ett ungt sällskapsdjur vaccineras mot rabies först från 12 veckors ålder. Vaccinationer som getts före 12 veckors ålder ger inte tillräckligt immunitetsskydd mot rabies. Det blir också ändringar i bland annat resevillkoren för ovaccinerade unga sällskapsdjur som är yngre än tre månader.

För närvarande får en ägare ha med sig högst fem hundar, katter eller tamillrar utan att resan definieras som en kommersiell överföring. I fortsättningen får det maximala antalet vara större än fem, om avsikten med resan är deltagande i tävlingar, utställningar eller utbildning i anslutning till sådana. Ett skriftligt intyg över deltagandet ska finnas med. Utförligare tilläggsuppgifter om ändringarna fås på Eviras webbplats i december 2014.

Passet för sällskapsdjur är obligatoriskt för hundar, katter och tamillrar i alla transporter mellan EU-länder. Passet togs i bruk i juli 2004 inom EU-området.

Nyheten på  Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats