Siirry sisältöön

På tal om hjort

Den hatade och älskade vitsvanshjorten orsakar livlig debatt. Finlands viltcentrals sakkunniga tar hjorten vid hornen och svarar på allmänhetens frågor under diskussionsevenemanget På tal om hjort (keskustelu.suomi24.fi), som ordnas på diskussionsforumet Suomi24 torsdagen den 6 oktober klockan 14–20.

Vitsvanshjorten är för många bekant på både gott och ont efter stammens kraftiga tillväxt under de senaste åren. Det vackra viltet väcker beundran och ger viltkött, också till restauranger och butiker. Å andra sidan orsakar krockar samt uppätna odlingar och trädgårdar problem.

– Av de förslag som läggs fram i hjortdiskussioner framgår att många inte känner till jaktpraxis. Vi hoppas att vi på det här sättet ska kunna sprida information och rätta till missuppfattningar, säger kommunikationschef Klaus Ekman vid Finlands viltcentral.

Vitsvanshjort

Ekman nämner utfodringen av vitsvanshjortar som exempel. Många undrar över utfodringarna som lockar till sig hjortar, eftersom avsikten är att minska stammen. Bytesmängden under jakten skulle emellertid minska dramatiskt om utfodringen förbjöds. Under säsongen 2021–2022 fälldes 82 procent av vitsvansbytet, dvs. cirka 60 000 hjortar, vid utfodringsplatser.

– Dessutom lockar utfodringen hjortarna från områden som är känsliga för skador, och möjliggör en säker och lugn jaktsituation. Viltskottet kan skjutas exakt och selektivt, förklarar Ekman.

En tunna i kanten av skogen.

Diskussion väntas förutom om utfodring till exempel om kravet på jaktlicens och definitionen av invasiva främmande arter. De sakkunniga förklarar komplexa frågor på ett så begripligt sätt som möjligt.

Förberedelser under veckan

Publikationer som grund för diskussionen läggs ut på Finlands viltcentrals sociala mediekanaler dagarna före evenemanget. Det går att skicka in frågor angående publikationerna i förväg, och svar ges under På tal om hjort-evenemanget.

För jägare erbjuds fördjupad information om vitsvanshjort under en distansutbildning som ordnas tisdagen den 4 oktober klockan 18–20. Då behandlas åldersbestämning, stamförvaltning samt anvisningar och praktiska tips för jakt. För närmare uppgifter och deltagarlänk, se Sök evenemang.

En lagom stor stam

Vitsvanshjorten är en värdefull viltart, som jagas av cirka 40 000 finländare. I sydvästra Finland är vitsvanshjorten jaktföreningsverksamhetens ryggrad och viktigaste viltart. Under den senaste jaktsäsongen fick man 1,2 miljoner kilogram hjortkött, vilket motsvarar 8 miljoner matportioner. Stammen har emellertid vuxit sig stor i synnerhet i sydvästra Finland, vilket orsakar problem i trafiken och på odlingar.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning minskade Finlands vitsvanshjortstam till följd av förra säsongens jakt med cirka 9,5 procent, och uppskattas bestå av cirka 109 000 individer. Under hösten är målet att ytterligare minska vitsvanshjortstammen genom jakt på områdena med tätast förekomst.

Extra information

Wikström, Mikael

  • Specialplanerare
  • Hjortdjurens stamförvaltning
  • 029 431 2123
  • mikael.wikstrom@riista.fi