Siirry sisältöön

Nya värdefulla fågelobjekt i projektet för fångst av främmande rovdjur

Närmare 300 frivilliga tryggar sjöfåglarnas häckning på över 70 värdefulla fågelvatten i vår, genom att fånga invasiva främmande rovdjur. Över tusen mårdhundar och hundra minkar har fångats.

Målet för projektet Helmi-främmande rovdjur, som startade för ett år sedan, var att ordna effektiv fångst av främmande rovdjur på 69 värdefulla fågelvatten runtom i Finland. I vår höjdes ambitionerna, då också Tyllijärvi och Heinlahti i Östra Finland, Tykölänjärvi i Tavastland samt Leppäselkä-Pätkönlampi i Mellersta Finland togs med i projektet.

Vårsäsongens fångst av främmande rovdjur är särskilt viktig, eftersom man då avlägsnar reproducerande mårdhunds- och minkindivider som har klarat vintern, och förhindrar dem från att komma åt markhäckande fåglars ägg och ungar. I projektets första skede har man organiserat fångsterna och ordnat med fångstavtal. Efter häckningsperioden börjar effektiviseringen av fångsterna med hjälp av utbildningar och anskaffning av fångstanordningar.

En mink på en brygga med en död andunge i munnen.
Den främmande invasiva arten mink är ett hot mot sjöfåglarna. Bild: Tomas Kansanaho

Genom att ordna gynnsamma förhållanden och stödja fångstdeltagarna kan man få till stånd effektiv fångst på värdefulla fågelvatten. Med ihärdigt och skickligt utfört arbete har man lyckats avlägsna hundratals främmande rovdjur från fångstobjekten, men bytesmängden i sig är inte en mätare på hur lyckad verksamheten är. Målet är att man åtminstone på dessa objekt och i närheten av dem ska lyckas avlägsna främmande rovdjur i en sådan omfattning att fåglarna kan häcka i lugn och ro.

Fångsten av främmande rovdjur motverkar naturförlusten

Genom att avlägsna främmande rovdjur strävar man efter att förbättra ungproduktionen hos hotade sjöfågelarter. Finlands viltcentrals och Forststyrelsens gemensamma projekt Helmi-främmande rovdjur är en del av Livsmiljöprogrammet Helmis fågelvattentema, inom vilket man restaurerar värdefulla fågelvatten. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar fångsten med 2,5 miljoner och miljöministeriet med 1,8 miljoner euro.

Karta över fångstobjekt och tilläggsinformation om projektet (vieraspeto.fi)