Siirry sisältöön

Nya möjligheter för viltåkrarna

Den nya finansieringsperioden för jordbruket medför förändringar i stöden för viltåkrar. Mångsidiga viltåkrar erbjuder även i fortsättningen skydd och föda samt upprätthåller naturens mångfald.

Den nya finansieringsperioden för jordbruket erbjuder möjligheter för vilt- och naturvård på åkerområden. Jordbruksstöden är en komplicerad helhet och det lönar sig att sätta sig in villkoren omsorgsfullt.

Viltåkrar ger inkomster också från sådana skiften där skörden under dåliga förhållanden kan misslyckas.

– Som odlingsplatser för viltåkrar lämpar sig även områden som har hamnat utanför olika stödformer och avtal inom jordbruket, säger specialplanerare Mikko Alhainen från Finlands viltcentral.

 

Vilt- och biodiversitetsväxter med i odlingsplanen

Viltväxtlighet ska sås med en fröblandning som innehåller minst två växter eller växtgrupper. En blandning med spannmål, vallväxt eller klöver kräver alltid dessutom en tredje växt, som inte är någon av de tidigare nämnda.

– Till exempel någon blommande växt för att liva upp pollinerarna och landskapet, säger Alhainen.

En viltåker kan anläggas även med växter för höstsådd, varvid den är till nytta för viltet hela vintern och ger skydd redan under vårbruket. Viltväxterna lönar det sig också i övrigt att spara till följande vår, varvid man också får fördelen av vegetationstäcke under vintern.

Trots att viltåkrar huvudsakligen sköts med tanke på viltet, har också många småfågel- och insektsarter nytta av dem. Remsor med mångfaldsväxter ökar biodiversiteten och kantzonerna.

– Viltåkrar där blommor ingår skapar färgklickar i landskapet, och erbjuder nektar åt insekterna. Dessutom ökar vilt- och mångfaldsåkrar vegetationstäcket och koldioxidbindningen vintertid, säger Alhainen.

En vindskyddsremsa – skyddar mot vind, regn och rovdjur

Den nya programperioden medför nya möjligheter, såsom vindskyddsremsor som används ute i världen. En vindskyddsremsa är en högst två meter bred träd- eller buskremsa längs kanten av referensskiftet som ingår i skiftets areal och erbjuder ett utmärkt skydd för småvilt i ett öppet landskap.

– Vindskyddsremsor kan vara en ekonomiskt lönsam investering för jordbrukare, i form av bättre pollinering, naturens egen skadedjursbekämpning och minskad vinderosion, säger Alhainen.

 

Tilläggsuppgifter ruokavirasto (ruokavirasto.fi)

Kommunernas jordbrukssekreterare