Siirry sisältöön

Någon ökning i lodjurstammen

Enligt den senaste uppskattningen av stammen antalet lodjur har ökat 11 procent i fjol. Minskningen av antalet som inleddes 2014 har avstannat ock antalet familjegrupper har börjat öka. Före jaktsäsongen 2020/2021 finns det uppskattningsvis 2 065–2 170 lodjur som är äldre än ett år i Finland.

Utgående från observationer av familjegrupper uppskattas cirka 378–415 kullar ha observerats 2019, vilket är 11 % högre än i 2018.

Antalet kullar ökade mest i två av Finlands viltcentrals områden: Kajanaland (utanför renskötselområdet) och Norra Karelen. I övriga delar av landet har antalet lodjur förblivit mest på samma nivå som i fjol.

I alla lodjursobservationer ingick totalt cirka 2 800 syn- och spårobservationer av lodjurs familjegrupper, vilket är på samma nivå än under motsvarande period 2018–2019, berättar forskningschef Katja Holmala från Luke.

Uppskattningen av stammen utgår från observationer av familjegrupper och separata spårräkningar av dessa, registrerade av rovdjurskontaktpersoner under tiden 1.9.2019–29.2.2020.

I uppskattningen ingår inte observationer av familjegrupper från Åland. Inte heller en uppskattning av antalet ungar födda i maj och juni 2020 ingår.

Antalet lodjur och familjegrupper presenteras närmare i Lukes rapport: Lodjursstammen i Finland 2020 (på finska)