Siirry sisältöön

Luke: Sommarinventeringen av vilttrianglar närmar sig

Pågående sommar görs vilttriangelinventeringen i perioden 23.7.–7.8.2022. Inventeringen omfattar skogshöns (tjäder, orre, järpe och dalripa) samt morkulla, skogshare och björn.

Inventeringen skall helst göras under de två första veckorna, så att resultaten hinner med som basis för jaktförordningen.

– För att alla data skall fås i bruk i tid, rekommenderas att resultaten returneras via nätsidan riistakolmiot.fi, påpekar Naturresursinstitutets (Luke) specialforskare Andreas Lindén.

Inventeringen som görs i skiftet av juli och augusti ger information om skogshönsbeståndens täthet och hur reproduktionen har lyckats under pågående sommar. I förra årets inventering observerades en ökning i skogshönsbestånden hos alla fyra arter.

Beslut om höstens jakttider fattas i slutet av inventeringsperioden och baserar sig på inventeringens resultat. Förordningen som justerar skogshönsens jakttider skickas för utlåtande i medlet av augusti och kommer i kraft strax före jakten börjar. Jakttiderna för skogshöns hittas på nätsidan riista.fi.

Inventeringen baserar sig på frivilligarbete

Vilttrianglarna är beständiga inventeringsrutter, var syfte är nationell uppföljning av skogarnas viltbestånd. En vilttriangel är formad som en liksidig triangel, vars sida är fyra kilometer lång, så att ruttens totala längd är 12 kilometer. I sommarinventeringen går tre personer i led och räknar alla skogshöns som flyger upp från en 60 meter bred zon. Inventeringen utförs av frivilliga jägare.

Under de senaste åren har ca 6000 personer deltagit i inventeringen av ca tusen vilttrianglar. I sommarinventeringen är fokus på skogshöns, medan snöspår av däggdjur räknas i vinterinventeringen.