Siirry sisältöön

Luke: Lodjursstammen på fjolårsnivå

Enligt Naturresursinstitutet (Lukes) senaste beståndsuppskattning har lodjursstammen varit i stort sett oförändrad från året innan. Inför jaktsäsongen 2022/2023 finns det uppskattningsvis 2 150–2 405 lodjur som är över ett år gamla i Finland.

– Antalet lodjur har ökat en aning i Finska viltcentralens områden södra Tavastland, södra Savolax, Egentliga Finland och Österbotten, medan antalet i områden utanför renskötselområdet i Kajanaland och Lappland samt Norra Tavastland och Nyland har minskat. På andra håll i landet finns det mestadels lika många lodjur som för ett år sedan, säger specialistforskaren Mia Valtonen från Luke.

Beståndsuppskattningen baseras på observationer av lodjurs familjegrupper som registrerats av rovdjurssambandsmännen från 1 september 2021 till 28 februari 2022 och på forskningsdata om lodjurets biologi.

– Under perioden 2021-2022 gjordes totalt cirka 3 900 visuella och spårobservationer av lodjurs familjegrupper. Antalet är en aning högre än under motsvarande perioden året 2020–2021, vilket sannolikt beror på det utmärkta snöläget i vintras, säger Valtonen.

Ålands lodjursobservationer ingår inte i beståndsuppskattningen. Den innehåller inte heller en uppskattning av ungar födda i maj-juni 2022 på grund av osäkerheter i utvärderingen.

Det regionala antalet lodjurskullar och individer presenteras mer i detalj i Lukes rapport Lodjursstammen i Finland 2022. (jukuri.luke.fi)