Siirry sisältöön

Livmedelsverket: Den årliga flygspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen in leds

Livsmedelsverket inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen den 13 september. Flygspridningarna fortsätter i cirka en månad efter inledningsdagen. Syftet med spridningarna är att förhindra att sylvatisk rabies som förekommer hos vilda djur sprider sig till Finland. Finland har officiellt varit fritt från rabies sedan 1991

Rabiesvaccinbeten har använts framgångsrikt för att bekämpa sylvatisk rabies världen över redan i decennier. Att lägga ut vaccinbeten i naturen har visat sig vara det enda effektiva sättet att utrota rabies i stora områden.

Vaccinerna sprids ut längs den sydöstra gränsen inom en cirka 40 kilometer bred zon som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och inom en 20 kilometer bred zon som sträcker sig längs sydkusten från östgränsen till Pyttis. Flygspridning sker inom en sammanlagd areal på cirka 10 000 kvadratkilometer. Flygningar görs dagligen klockan 7 – 21 under cirka fem veckors tid. Utspridningarna inleds i områdets norra delar.

Betena fälls ned från ett flygplan med 60 – 70 meters avstånd, avståndet mellan flyglinjerna är en kilometer. Beten fälls inte ned på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag. Om rikliga mängder beten påträffas inom ett mycket litet område eller på gårdsplanen till bostadshus, är det bäst att informera Livsmedelsverket om saken.

Så här känner du igen vaccinbeten

Vaccinbetena är cirka 5 x 4.5 x 1.5 centimeter stora och cirka 30 gram tunga bruna bitar med en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna som innehåller försvagade rabiesvirus ligger i vätskeform i en foliekapsel inuti betena.

Bilder på vaccinbeten

Undvik att röra vid vaccinbetena

Undvik att röra vid betena i terrängen för att de små rovdjuren inte ska lämna betena oätna på grund av människolukt och vaccineringen misslyckas.

Om ett bete fallit ned intill bosättning, kan man gärna förflytta betet till ett skogsbryn eller någon annan skyddad plats med hjälp av skyddshandskar så att barn eller hundar inte ska röra vid dem.

Om man råkar få vaccin på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen ska man omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. Om man fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud ska man tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren med 70 procentig alkohol. Därefter är det bäst att kontakta hälsocentralen.

Vaccinkapslarna kan få hundar att kasta upp eller må dåligt. Över eventuella skadeverkningar ska lämnas en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Ytterligare information om biverkningar orsakade av djurläkemedel (Fimea)

Det finns inga hinder för att plocka bär och svamp i vaccinationsområdet.

Sänd in små rovdjur för uppföljningsundersökningar

Förekomsten av rabies följs upp ständigt genom att undersöka prover från vilda djur. Det är viktigt att rävar, mårdhundar och andra små rovdjur, som fällts i vaccinationsområdet eller dess omedelbara närhet, sänds in till Livsmedelsverket för uppföljningsundersökningar. Med hjälp av djurproverna följer Livsmedelsverket upp hur täckande vaccinskyddet är och om rabies eventuellt förekommer. Djur som påträffas döda eller som avlivas som sjuka ska också gärna skickas in som prover för uppföljning av rabies.

Insändning av små rovdjur (på finska) 

Läs mer
Rabies hos djur

Ytterligare information:
specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687 (flygspridningar och diagnostik av rabies)
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies)
specialforskare Tarja Isomursu, tfn 040 512 1248 (undersökning av små rovdjur)