Siirry sisältöön

Lämna in ansökan för höstens björnjakt via nätet

Dispenser för jakt på björn under jaktåret 2016-2017 kan nu ansökas. Det lönar sig att behändigt lämna in ansökningarna till Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst. Dispensansökningarna skall lämnas in senast den 17 juni.

Man önskar att de elektroniska dispensansökningarna för jakt på björn lämnas in senast 17.6.2016 på adressen luvat.riista.fi. Man kan logga in till den elektroniska licensansökningstjänsten antingen med Oma riista -koder eller med nätbankskoder. Den elektroniska licensansökningen gäller inte för björnens del på renskötselområdet, där jagas björn med stöd av en regional kvot. Meddelande om beslutet kommer till ansökaren per e-post, varefter beslutet skall betalas inom sju dygn antingen via länken i e-posten eller via licensansökningstjänsten.

Ansökningsblanketten skall fyllas i omsorgsfullt. Förutom uppgifter om ansökaren ska det i blanketten antecknas motiveringar för dispensen. Ansökningsområdet fastställs entydigt antingen på kartan genom att rita eller genom att med ord beskriva till exempel så att ansökningsområdet är kommunens eller jaktvårdsföreningens område.

Beviljade dispenser ses av dispensansökaren i Oma riista -tjänsten, där dispensmottagaren eller den som jagar kan anteckna byten som erhållits med stöd av dispensen. Och följa med hur användningen av dispensen framskrider och då jakten upphör enkelt göra den lagstadgade bytesanmälningen. Oma riista -tjänsten fungerar både i mobilen och på nätet.

Finlands viltcentral rekommenderar en övergång till användning av elektroniska tjänster, för att det underlättar och förenklar dispensansökningsprocessen samt bytesmeddelande-förfarandet både för såväl licensansökaren som för Finlands viltcentrals del.

Björn får jagas med stöd av de beviljade dispenserna under tiden 20.8.–31.10.2016.

 

Elektronisk licensansökningstjänst

Oma riista -tjänsten