Siirry sisältöön

Konsumenterna vill ha mera inhemskt vilt i butikerna

Konsumenterna önskar mer närproducerat viltkött i matbutiken. Nästan alla skulle i framtiden vilja ersätta en del av sin konsumtion av nöt-, gris- eller fjäderfäkött med viltkött.

Enligt en enkät äter 79 procent av konsumenterna i södra och västra Finland viltkött hemma, hos släktingar eller hos vänner. En del av de konsumenter som aldrig ätit viltkött skulle vilja äta det om det var lätt att få tag på i närheten. Av konsumenterna äter 67 procent vilt på restaurang då och då.

Hela 93 procent av respondenterna skulle vilja ersätta en del av det nöt-, gris- och fjäderfäkött de äter med viltkött.

– Vilt, såsom älg och vitsvanshjort, är enligt respondenterna rent, antibiotikafritt, finländskt, säkert att äta, har bra näringsvärde samt är traditionellt, miljövänligt producerat och välsmakande, säger specialplanerare Mikael Wikström på Finlands viltcentral.

Viltkött upplevs också som resurseffektivt, eftersom inga produktionsanläggningar behövs. Det är enkelt att tillreda läckra måltider av viltkött.

Enligt konsumenterna är i synnerhet inhemskt viltkött svårt att få tag på, och många anser att det är dyrt. Många önskar att viltkött från närområdet i framtiden skulle finnas i matbutiken. De mest entusiastiska är också intresserade av att beställa vilt direkt från jägarna.

 

Konsumtionen av viltkött

Enligt Naturresursinstitutet var finländarnas köttkonsumtion i snitt 79, 8 kilogram per person år 2019. Av detta var 76,2 kilogram nöt-, gris- eller fjäderfäkött och endast 2–3 procent, dvs. cirka 2 kilogram, var viltkött.

Enligt enkäten kunde konsumenterna i Södra och Västra Finland tänka sig att ersätta i genomsnitt 39 procent, dvs. 29, 7 kilogram av den förbrukade mängden nöt-, gris- och fjäderfäkött med viltkött.

Jaktsäsongen 2019–2020 gav hjortdjursbytet i Södra och Västra Finland ungefär 3,6 miljoner kilogram kött. Den största delen av viltköttet fås från hjortdjur. En förutsättning för att tillgodose efterfrågan bland konsumenterna är större viltstammar.

– För att möta efterfrågan bland konsumenterna skulle det i praktiken krävas ökade viltstammar, för att de skulle kunna producera mera kött. Dessutom borde viltköttet göras lättillgängligt för konsumenterna i butikerna, konstaterar Wikström.

Enkäten genomfördes i januari 2021. Tusen finländska konsumenter i Södra och Västra Finland svarade på enkäten. Urvalet fördelades så att det motsvarade den verkliga befolkningsmängden i de olika landskapen. Undersökningen genomfördes av Segmento Oy och Palvelupulssi i samarbete med projektet Välmående av vilt.

Tilläggsuppgifter:

Konsumentundersökningen: Minna Pura, Segmento Oy minna.pura@segmento.fi

Viltstammarna och efterfrågan på viltkött: Mikael Wikström, Finlands viltcentral mikael.wikstrom@riista.fi

Ett sammandrag av resultaten finns på www.riista.fi