Siirry sisältöön

Jaktvårdsföreningarnas beskattningsplaner har publicerats

Jaktvårdsföreningarna har tillsammans utarbetat beskattningsplaner för älgförvaltningsområdena, och utifrån dessa även för sina egna områden. 

Jaktvårdsföreningarnas uppgift är enligt 8 § i jaktförordningen att utarbeta en beskattningsplan för hjortdjur senast den 15 april.

I tabellerna på webbplatsen riistahavainnot.fi presenteras den planerade hjortdjursbeskattningen för jaktvårdsföreningens område eller en del av det, samt det antal jaktlicenser som behövs för detta och även beskattningsstrukturen. Antalen räknas ihop för de olika älgförvaltningsområdena. En jaktvårdsförening kan vara indelad i flera älgförvaltningsområden.

Avsikten med beskattningsplaneringen är att planera den bytesmängd och bytesstruktur som behövs under förestående jaktsäsong samt det antal jaktlicenser som behövs för att uppnå fastställda mål. De som ansöker om jaktlicens för hjortdjur bestämmer självständigt hur stort antal jaktlicenser de ansöker om, och Finlands viltcentral avgör jaktlicensansökningarna för hjortdjur som sin offentliga förvaltningsuppgift.