Siirry sisältöön

Jakten på skogshönsfågel inleds ‒ fångsten ska inriktas på unga individer

Jakttiderna för skogshönsfåglar har begränsats genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet Finlands viltcentral uppmanar till tålamod i skogsfågeljakten.

Enligt vilttriangelinventeringarna hade skogshönsfåglarnas häckning i år varierande framgång. Stammarna av skogshönsfåglar varierar av naturen kraftigt. I en stor del av landet är hönsfågelstammarna svagare än genomsnittet, å andra sidan är stammarnas långsiktiga utvecklingsriktning på den största delen av områdena jämn eller uppgående. Under svaga fågelår har jakten begränsats genom förkortad jakttid. I år gjordes omfattande begränsningar.

Under innevarande jaktår är ripan fredad med undantag av de tre nordligaste stammarna i Finland. Jakt på tjäder är förbjuden i Egentliga Finland och i största delen av landskapet Nyland. Järpe och orre får inte jagas i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki. Artspecifika förkortningar av jakttiden har gjorts på ett stort område. Den förkortade jakttiden slutar den 10 oktober. Jägarna bör kontrollera jakttiderna på sina jaktområden innan de beger sig ut på jakt.

Hönsfågeljakt är populär i Finland. Under svaga fågelår har många ett uppehåll i fågeljakten eller minskar fångsten. Jaktsällskap begränsar också hönsfågeljakten enligt fågelsituationen. Oberoende av jägarnas frivilliga reglering av jakten, har man ansett att det är nödvändigt att begränsa jakttiden.

Finlands viltcentral rekommenderar att fångsten om möjligt riktas till unga eller samma år födda ungfåglar. Ungfåglarnas möjligheter att överleva till nästa vår är mindre än fullvuxna individers. De fullvuxna fåglarna är fågelstammens mest produktiva del, som borde beskattas sparsamt. Det är viktigt att till exempel spara fullvuxna tuppar på orrarnas spelplatser. Att välja ut en ung orre som byte lyckas, bara man har tålamod. Även i andra jaktformer är det möjligt att välja ut bytet.

Det lönar sig att ge sig ut i hönsfågelskogen i höst för att njuta av naturupplevelser. Jaktdagen kan vara lyckad, även om det inte skulle bli något byte.

Jakttider https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Mer information:

Jukka Keränen, viltchef, Finlands viltcentral
029 431 2231, jukka.keranen@riista.fi