Siirry sisältöön

Jakten efter sädgås förbjuds nästa jaktår

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om förbud mot jakt efter sädgås i hela landet under det kommande jaktåret.

Sedan 1990-talet har taigasädgåsen uppvisat en anmärkningsvärd tillbakagång. Från och med år 2011 har ministeriet begränsat jakten både tidsmässigt och regionalt. Trots detta har populationen fortsatt att minska. Det tidsbestämda jaktförbudet ska minska jakttrycket på den i Finland häckande populationen och på den andra i nordvästra och nordöstra Europa häckande populationen som flyttar via Finland. Detta i syfte att stoppa minskningen och återuppliva populationen.

Förvaltningsplanen för sädgås är på remiss som bäst. Planen innehåller riktlinjer för att återuppliva populationen och utveckla jaktregleringen med en hållbar jakt som mål. En hållbar jakt förutsätter åtgärder, vilket kräver att man utfärdar bestämmelser om skyldighet att rapportera fångst, preciserar jaktregleringen och effektiviserar räkningen av populationer i övervintringsområdena. Vidare ska man kartlägga sädgåsens häckningsområden i Finland och precisera uppskattningen av antalet ungar. Om ett år tar man ett nytt beslut om jakten, men jakten tillåts inte förrän åtgärderna är slutförda.

Samtidigt arbetar man med en internationell förvaltningsplan som gäller sädgåsens hela flyttväg. Ministeriet har gett starkt stöd i arbetet med den internationella planen för att jakttrycket ska nå en hållbar nivå även i andra länder längs flyttvägen. Finlands viltcentral deltar i det här arbetet. Planen är planerad att bli klar nästa år.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst

Läs mer: tidningen Jägaren